Elevii din Moldova au puterea de a lua decizii în instituția în care își fac studiile. Fundația Soros-Moldova lansează în 2018 o nouă inițiativă, care prevede antrenarea tinerilor în buna guvernare a instituției de învățământ, inclusiv prin sporirea rolului Consiliului elevilor în luarea deciziilor. 

Ministerul Educației a aprobat încă în 2013 Instrucțiunea privind constituirea și funcționarea Consiliului elevilor, care stipulează că scopul Consiliului elevilor este de a acționa ca un organ reprezentativ al elevilor în chestiuni importante pentru viața lor școlară, în strânsă legătură cu echipa managerială, profesori şi părinți. Această abordare se regăsește și în Codul Educației din 2014, care prevede intensificarea rolului Consiliilor elevilor în luarea deciziilor ce țin de buna funcționare a instituțiilor de învățământ general.

Reieșind din aceste prevederi legale și necesitatea respectării dreptului elevilor la participare, o echipă de experți naționali, împreună cu organizațiile-partenere – Centrul CONTACT din Cahul și Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA din Soroca – cu sprijinul Departamentului Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova, vor implementa pe parcursul anului 2018 proiectul „Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional”. Scopul acestei inițiative constă în motivarea tinerilor de a se implica în procesul decizional prin intermediul Consiliului elevilor, funcțional și eficient, capabil să reprezinte interesele tuturor elevilor și să contribuie la creșterea calității procesului educațional.

Instituțiile de învățământ selectate vor beneficia de:

# activități de dezvoltare a abilităților de lider la elevi;

# sprijin în desfășurarea procesului participativ de elaborare a propriului Regulament de creare și activitate al Consiliului elevilor;

# asistență în constituirea nemijlocită a Consiliului elevilor în baza principiilor democratice;

# consultanță în elaborarea planului anual de activitate al Consiliului elevilor;

# consolidarea capacității Consiliului elevilor în calitate de partener al administrației instituției, părinților și autorităților locale;

# participare la evenimente regionale și naționale dedicate domeniului de interes al tinerilor.

Activitățile proiectului vor fi desfășurate în perioada 1 februarie – 30 noiembrie 2018.

Pentru a participa la această inițiativă, instituția candidată va parcurge următorii pași:

# va consulta cu elevii claselor a VIII-a – a XI-a intenția de participare la acest proiect;

# va facilita convocarea ședinței Consiliului elevilor din instituție, la care va fi examinată posibilitatea participării în acest proiect, cu întocmirea unui proces verbal al ședinței, consemnat de membrii Consiliului elevilor;

# va prezenta un acord/angajament în formă scrisă din partea administrației instituției de a oferi suport în promovarea proiectului la nivel de instituție, cu specificarea modalităților de conlucrare cu noul Consiliu al elevilor;

# va obține acordul/confirmarea din partea comitetului părintesc de sprijinire a activităților din cadrul viitorului proiect.

Termenul-limită de depunere a dosarului de participare este 19 ianuarie 2018, ora 14.00.

Formularul completat, semnat de către directorul instituției și reprezentantul Consiliului elevilor, însoțit de procesul verbal al ședinței Consiliului elevilor, acordul din partea administrației instituției și confirmarea din partea comitetului părintesc, va fi expediat în varianta scanată la adresa electronică a Directorului de proiect, Ana Corețchi – [email protected]. Rezultatele concursului vor fi anunțate pe pagina web a Fundației Soros-Moldova, până la sfârșitul lunii ianuarie 2018.

Concursul este pentru liceele din Cahul, Cantemir, Soroca, Drochia și Florești.