Elevii din clasele gimnaziale (prima categorie, clasele a V-a – a IX-a) și din clasele liceale (a doua categorie, clasele a X-a – a XII-a) din şcolile Republicii Moldova pot participa la un concurs care are drept scop de a păstra şi promova relaţiile, legăturile fireşti pe plan sentimental şi spiritual dintre părinţi şi copii. Astfel, tinerii atât vorbitori de limba română, cât și alolingvi sunt îndemnați să scrie o scrisoare mamei. Evenimentul este organizat de Academia de Științe din Moldova, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal  Chişinău, Facultatea de Litere, USM, și AO „Platforma Socrate”.

Astăzi sunt multe posibilităţi de comunicare dintre copii şi părinţii aflaţi la distanţă, cum ar fi site-urile de socializare: Skype, Twitter, Odnoklassniki, Facebook ş.a. De multe ori, discuţiile lor prin intermediul acestor tehnologii se reduc la problemele materiale. Scrisoarea este cel mai reuşit instrument de a-l motiva pe copil să-şi deschidă sufletul, să dea frâu liber imaginaţiei. Este important să vedem ce simte şi cum gândeşte un copil.

Concursul are drept scop sensibilizarea tinerei generaţii, promovarea creativităţii, identificarea şi promovarea tinerelor talente. Concursul va atrage atenţia publicului la realităţile existente şi are drept scop motivarea tinerilor de a-şi respecta părinţii, persoanele care le-au dat viaţă, de a valorifica familia, de a le cultiva valori social-umane.

Lucrările vor fi expediate în format electronic la adresa de e-mail: [email protected] (limba română), [email protected] (limba rusă). Pentru aprecierea lor vor fi formate două comisii – una pentru lucrările scrise în limba română, şi alta – pentru lucrările în rusă. 

Elevii vor putea câștiga premii bănești:

# Locul I – 2.000 de lei

# Locul II – 1.500 de lei

# Locul III – 1.000 de lei

# 5 premii a câte 500 de lei

Regulamentul Concursului:

#1. Concursul se desfăşoară pe două categorii:
a) Gimnazii (clasele a V-a – a IX-a)
b) Licee (clasele a X-a – a XII-a)

#2. Lucrările vor fi scrise în limba română sau rusă.

#3. Scrisorile vor fi expediate în format electronic la adresele: [email protected] (limba română), [email protected] (limba rusă).

#4. Data limită de expediere a lucrărilor – 25 februarie 2018.

#5. Textul lucrării va conţine de la 3.500 până la 4.000 de semne.

#6. Scrisoarea se va culege în Word 2007, Times New Roman (TNR), font 14, cu 1,5 linii spaţiu între rânduri, format A4, cu margini: stânga – 3 cm, dreapta – 1,5 cm, sus şi jos – 2,5 cm. Toate paginile se numerotează. Numărul se plasează în centrul paginii, jos. Formatul paginii – A4.

#7. Fiecare lucrare va fi semnată în josul paginii, în colţul din partea dreaptă, indicându-se: numele şi prenumele autorului, clasa, denumirea şcolii, localitatea, raionul, telefonul de contact, adresa de e-mail, cât şi numele profesorului îndrumător.

#8. Se va utiliza un limbaj firesc, clar şi concis, evitându-se frazele lungi, confuze şi abuzul de cuvinte străine.

#9. Se va aprecia modalitatea originală de a reliefa imaginea mamei şi emotivitatea expunerii.

#10. Scrisoarea trebuie să fie scrisă de elev, nu de alte persoane. Profesorul poate doar să-l ajute pe elev cu sfaturi utile, să-i acorde sprijin de ordin tehnic şi administrativ. În caz de plagiere, lucrarea va fi anulată.

#11. Data, locul şi ora solemnităţii de premiere a învingătorilor vor fi anunţate din timp de către organizatori.

#12. Organizatorii nu-și asumă cheltuielile de călătorie sau alte necesități pentru ca participanții să ajungă la festivitate.

#13. Organizatorii au dreptul de a face publice lucrările.

#14. Toate detaliile despre concurs organizatorii le vor publica pe pagina de Facebook a proiectului:

Înmânarea premiilor şi altor distincţii va avea loc în municipiul Chişinău, în cadrul unei solemnităţi speciale (locul, data şi ora festivităţii vor fi anunţate din timp).

Informaţii suplimentare cu privire la acest concurs le puteți găsi la adresa de Facebook a proiectului sau la adresa DGETS: www.chisinauedu.md, precum și la telefoanele:  022-23-53-80; 022235284; 022235275 (Secția Informare și Relații cu Comunitatea DGETS mun. Chişinău, str. Dosoftei 99, birourile nr. 30, 42).