Un eveniment de consolidare a politicilor de stimulare a voluntariatului, Conferinţa Naţională a Voluntariatului (CNV) 2017, va avea loc în perioada 18 – 19 decembrie 2017. Pentru că în decembrie este celebrată Ziua Internațională a Voluntarilor, în cadrul evenimentului vor fi înmânate premiile pentru cei mai activi Coordonatori Raionali / Municipali din cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului (SNV) 2017.

Obiectivul general al CNV 2017 este de a evalua etapa de dezvoltare la care se află domeniul voluntariatului și de a identifica principalele direcții de evoluție a acestuia în Republica Moldova. Prin urmare, în cadrul evenimentului, actori implicați în sectorul voluntariatului din Moldova, în special reprezentanți ai autorităților publice, ai societății civile și parteneri de dezvoltare, vor analiza rezultatele deja obținute în dezvoltarea voluntariatului și vor identifica prioritățile pentru următoarea perioadă, iar experții prezenți la eveniment vor formula recomandări și propuneri pentru dezvoltarea infrastructurii de voluntariat.

Evenimentul va avea loc în incinta Parlamentului Republicii Moldova, unde vor fi și reprezentanți ai autorităților publice centrale, inclusiv președintele Parlamentului și prim-ministrul Republicii Moldova, deputați, miniștri, specialiști în politici publice din cadrul ministerelor, reprezentanți ai ambasadelor și ai organizațiilor internaționale.

Logistică:

Conferinţa se va desfăşura pe parcursul a două zile. Programul CNV 2017 cuprinde mai multe sesiuni plenare și paralele, în cadrul cărora se va discuta despre sectorul de voluntariat și se vor stabili principalele obiective care urmează să fie realizate în următorii doi ani. Comunicarea în cadrul evenimentului va fi în limba română. Participanților din teritoriu li se vor rambursa cheltuielile pentru transport.

La CNV 2017 sunt invitați să participe:

# Coordonatori de voluntari;

# Reprezentanți ai instituțiilor gazdă ale activității de voluntariat (IGAV);

# Reprezentanți ai OSC-urilor specializate în politici publice;

# Voluntari cu experiență de minim un an în cadrul IGAV;

# Persoane cu experiență relevantă, care pot contribui la elaborarea documentelor de politici în sectorul voluntariat.

Pentru participarea la Conferinţă, candidaţii vor completa formularul de participare până la data de 10 decembrie 2017, ora 10.00.