Ultimul sondaj, realizat de IDIS Viitorul, arată că 28% din tineri planifică să plece din Republica Moldova în următoarele șase luni, iar Ministerul Educației, Culturii și Cercetării nu are soluții pentru oprirea exodului tinerilor și rezolvarea problemei locurilor de muncă.

În acest context, PAS Youth lansează patru soluții care pot contribui pe termen mediu și lung la soluționarea acestei probleme care se agravează pe zi ce trece:

  1. Creșterea oportunităților valoroase de stagii de practică pentru tineri

1.1 Instituirea contractului de stagiu

Contractul de stagiu va fi un tip nou de contract, diferit de contractul de muncă și contractul de voluntariat, care va oferi tinerilor oportunitatea de a face un stagiu de practică plătit, oficial, iar companiilor le va da șansa de a lua tineri la stagiu fără a fi nevoie să achite impozite. Contractul de stagiu scutește angajatorul și stagiarul de plata impozitelor și taxelor aferente angajării unui tânăr pe durata contractului de stagiu.

Salariul minim plătit stagiarului va fi echivalentul salariului minim net stabilit de legislația în vigoare. Durata contractului de stagiu se propune să fie de cel puțin două luni și de cel mult trei luni. Contractele de stagiu vor putea fi încheiate între 15 mai și 15 septembrie. Pe durata stagiului, tinerii vor lucra nu mai puțin de 20 de ore pe săptămână. Eligibili pentru încheierea unui contract de stagiu vor fi tinerii cu vârsta între 16 și 23 de ani, încadrați în procesul de studii sau cei care au absolvit studiile cu cel mult trei luni înainte de începerea stagiului de practică.

1.2 Implementarea unui program de vouchere pentru stagiu

Scopul programului de vouchere este să acopere cheltuielile companiilor asociate recrutării, salarizării și instruirii unui stagiar și să motiveze tinerii să urmeze stagii de practică în domeniul în care își fac studiile sau în domenii conexe.

Voucherele vor fi destinate studenților la licență și elevilor din colegii. Valoarea voucherului va constitui 2.500 de lei pe lună, dintre care 1.000 de lei neimpozabili îi vor reveni stagiarului, iar 1.500 de lei – companiei. Vor putea beneficia de voucher tinerii care vor avea rezultate academice bune și vor identifica un stagiu de practică de sine stătător într-o companie care întrunește criteriile de eligibilitate.

  1. Lansarea unui fond pentru susținerea start-up-urilor 

Se propune crearea unui fond anual de un milion de euro pentru acordarea granturilor pentru tinerii antreprenori, valoarea maximă a unui grant constituind 10.000 de euro. Anual vor beneficia de susținere cel puțin 100 de afaceri noi.

  1. Crearea serviciilor de orientare în carieră în instituțiile de învățământ general, profesional și superior

Este necesară salarizarea suplimentară a psihologilor și instruirea acestora în vederea prestării serviciilor de orientare în carieră. Responsabilitățile adiționale vor include instruirea și informarea elevilor și studenților, organizarea evenimentelor de orientare în carieră în instituție, stabilirea parteneriatelor cu organizațiile comerciale și necomerciale din localitate pentru a asigura oportunități de stagiu, oferirea asistenței în planificarea parcursului profesional etc.

Pentru a putea presta aceste servicii suplimentare, psihologii din instituțiile de învățământ vor trebui să treacă un proces de atestare. Cursul inițial de instruire și prima încercare de atestare vor fi gratuite. Psihologii care vor reuși să obțină certificatul de specialist în orientare profesională vor beneficia de un bonus salarial lunar în valoare de 3.000 de lei. În primul an vor fi instruiți 300 de specialiști.

Impact scontat și cost total anual

Inițiativă Beneficiari direcți Beneficiari indirecți Cost total estimat mil EUR
Contract de stagiu 10.000 2
Vouchere pentru stagiu 8.000 2.1
Fond start-up-uri 100 300 1.1
Orientare în carieră 300 80.000 0.76
Total 12.400 – 18.400 80.300 6

Mai multe detalii despre fiecare propunere și modalitatea de estimare a costurilor puteți găsi pe lucramacasa.pasyouth.md.