Mai mult de o treime dintre candidații care s-au înscris la examenul de admitere în avocatură au picat prima probă. Comisia nu a admis la etapa a doua (proba verbală) 35 de candidați, un candidat nu a prezentat lucrarea, iar o persoană nu s-a prezentat la exament.

Potrivit hotărârii Comisiei de licențiere a profesiei de avocat, au fost admiși pentru a participa la etapa a doua (proba verbală) a examenului 50 de persoane. Totodată, 35 de candidați au fost respinși. În același timp, un candidat nu a prezentat lucrarea, iar Comisia a decis să-l elimine din listă, cu mențiunea de fraudă. De asemenea, o persoană nu s-a prezentat la examen, informează bizlaw.md.

Amintim că, la prima etapă a concursului au fost admiși 87 de candidați din cei 91 care s-au înscris. Conform Legii cu privire la avocatură, pentru a fi admis în profesie, avocatul stagiar susţine examenul de calificare în faţa Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat.

Persoana care nu a promovat examenul de calificare poate solicita admiterea repetată la examen după expirarea a 6 luni de la data primului examen. Avocatul stagiar respins de două ori la examenul de calificare va fi admis în profesie doar după ce va efectua repetat stagiul.

Promovarea candidaţilor pentru fiecare etapă a examenului de calificare se face în baza hotărârilor Comisiei de licenţiere care pot fi contestate, în caz de dezacord, în faţa Comisiei de licenţiere în termen de cel târziu 72 de ore de la anunţarea rezultatelor. În cazul în care se constată încălcarea procedurii de examinare, Comisia de licenţiere urmează să ia măsuri pentru restabilirea drepturilor candidatului. Calificativele obţinute la examen nu se contestă.

Potrivit Statutului profesiei de avocat, examenul de calificare constă din două etape:

#prima etapă – lucrarea scrisă;

#a  doua etapă – proba orală.