Ministerul Educației a aprobat orarul examenelor de absolvire, sesiunea 2018. Potrivit acestui grafic, evaluările finale în învăţământul primar se vor desfăşura în perioada 3-24 mai 2018, iar examenele de absolvire a ciclului gimnazial – în perioada 4-14 iunie.

Absolvenţii clasei a IX-a vor susţine în acest an examene la matematică, limba de instruire şi istoria românilor și universală. Elevii din școlile cu altă limbă de predare decât cea română vor susține și un examen la limba și literatura română. Toate probele de evaluare vor fi organizate în scris.

Elevii ciclului primar vor susţine evaluări la limba maternă şi cea de instruire, dar şi la matematică. În acelaşi timp, instituţiile alolingve vor organiza, la data de 3 mai 2018, o probă orală obligatorie la limba română de evaluare a competenţelor elementare de vorbire, în baza materialelor elaborate de Agenţia de Asigurare a Calității.

orar