Ministerul Finanțelor a prezentat, pentru consultări publice, un nou proiect de modificare a codului vamal. Astfel, a fost propusă o procedură nouă care reglementează modul de examinare a cererilor, dreptul la replică (dezacord) al solicitantului.

# Astfel, înainte de luarea unei decizii care ar avea consecințe nefavorabile pentru solicitant, organul vamal, în cel mult 20 de zile de la data acceptării cererii, comunică solicitantului motivele pe baza cărora intenționează să ia decizia, iar în cazul cererilor de acordare a statutului de operator economic autorizat, statutului de exportator autorizat sau emiterii deciziei ITO sau deciziei IOO, acest termen este de 60 de zile de la data acceptării cererii, informează bizlaw.md.

Solicitantului i se acordă posibilitatea să își exprime dezacordul într-un termen de 20 de zile de la data comunicării respective, iar în cazul cererilor de acordare a statutului de operator economic autorizat, statutului de exportator autorizat sau emiterii deciziei ITO, deciziei privind determinarea definitivă a valorii în vamă, deciziei de clasificare a mărfurilor sau emiterii deciziei IOO, acest termen este de 30 de zile de la data comunicării.

# O altă noutate este includerea normelor referitoare la posibilitatea suspendării executării deciziilor în cazul contestării deciziilor organelor vamale, însă doar în cazul în care sunt motive întemeiate de îndoială în privinţa conformităţii deciziei contestate sau se consideră că ar fi posibilă cauzarea unui prejudiciu ireparabil la adresa persoanei.

# În secțiunea ce se referă la păstrarea documentelor și a altor informații, precum şi aferentă tarifelor și costurilor, au fost transpuse dispozițiile analogice ale legislației europene conform cărora organul vamal solicită plata unor tarife doar pentru recuperarea costurilor pentru prestarea serviciilor, fără a solicita plata pentru acţiunile sale referitoare la aplicarea legislaţiei vamale sau îndeplinirea controalelor vamale în cursul programului de lucru.

# Proiectul prevede o procedură nouă aferentă conversiilor monetare. Astfel, cursul de schimb în scopuri vamale va fi aplicat în funcție de rata de schimb a valutei străine în raport cu moneda naţională, care urmează a fi stabilită o dată pe lună de către Serviciul Vamal şi plasată pe site-ul oficial al instituţiei. Cursul de schimb se va stabili înainte de penultima zi a lunii şi se va aplica pe toată durata lunii următoare, conform metodologiei şi procedurii ce va fi stabilită de Guvern.