Banca Națională a Moldovei (BNM) anunță că pe 31 octombrie a.c., activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova au constituit 2,696.83 mil. dolari SUA, în creștere cu 67.42 mil. dolari SUA în comparație cu 29 septembrie 2017, când acestea au însumat 2,629.41 mil. dolari SUA.

Așadar, majorarea activelor de rezervă a fost determinată de următorii factori:

# intervențiile pe piața valutară internă sub formă de achiziționări de valută: 80 mil. dolari SUA;

# înregistrarea creditelor și granturilor în favoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova pentru proiecte investiționale: 8.23 mil. dolari SUA;

# intrări nete aferente rezervelor obligatorii în valută ale băncilor licențiate: 3.60 mil. dolari SUA;

# veniturile de la gestionarea rezervelor valutare: 2.67 mil. dolari SUA;

# intrările nete în contul Directoratului Liniei de Credit: 2.58 mil. dolari SUA;

# înregistrarea creditului în favoarea Ministerului Finanțelor al RM, din ordinul Asociației Internaționale de Dezvoltare: 0.85 mil. dolari SUA, pentru suport bugetar;

# alte încasări: 0.35 mil. dolari SUA.

Totodată, datele prezentate de BNM arată că pe parcursul perioadei de raportare, micșorarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de:

# datoria publică externă a Republicii Moldova: 14.22 mil. dolari SUA;

#deprecierea cursurilor de schimb ale valutelor componente ale rezervelor valutare în raport cu dolarul SUA: 10.28 mil. dolari SUA;

#plățile Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova: 6.17 mil. dolari SUA;

#reevaluarea valorilor mobiliare menținute în portofoliul de investiții: 0.15 mil. dolari SUA;

# alte plăți: 0.04 mil. dolari SUA.

1

2