Acum două săptămâni, Asociația Presei Independente (API) a anunțat un concurs prin care va alege cinci start-up-uri media (platforme online cu conținut informativ generalist) din patru regiuni ale țării (Nord, Centru, Sud și Găgăuzia). Timp de un an, fiecărui start-up îi vor fi oferite 72 de ore de instruire și mentorat.

Pentru a înțelege mai bine cum funcționează acest concurs, dar și ce se va întâmpla după ce orele de instruire și mentorat vor lua sfârșit, am realizat un interviu cu coordonatoarea de proiecte, Stela Roman. Mai jos găsiți toate detaliile necesare despre concurs și platformele mediatice cu care vă puteți înregistra la acesta.

Persoanele care vor să participe în acest proiect trebuie să posede cunoștințe în comunicare sau jurnalism? (dacă nu, cum va fi asigurată obținerea cunoștințelor necesare pentru a avea capacitatea să realizeze materiale jurnalistice?)

Nu este neapărat ca aplicanții la proiect să posede cunoștințe sau experiență în jurnalism și comunicare, este importantă dorința de a învăța domeniul, de a înțelege ce înseamnă jurnalism, de a fi „la per tu” cu gramatica limbii în care vor fi platformele, de a fi entuziaști și ambițioși.

În cadrul trainingurilor și workshop-urilor participanții vor învăța tot de ce au nevoie pentru o bună funcționare a proiectelor: de la tipurile de materiale jurnalistice, etică și deontologie, până la promovare, administrare și accesare a fondurilor.

Echipele care au un start-up la nivel de idee, cum trebuie să-și prezinte proiectul (draft, ideea de conținut, planul care urmează să-l îndeplinească în acei doi ani etc.)?

Toate echipele trebuie să îndeplinească un formular, care va fi transmis împreună cu dosarul de aplicare. Atât formularul, cât și lista documentelor care trebuie să fie în dosar, le puteți vedea în anunț (aici). Termenul-limită de prezentare a dosarelor este data de 20 octombrie 2017.

Facebook.com/ Stela Roman

Facebook.com/ Stela Roman

Care este limba în care trebuie să funcționeze aceste platforme (e obligatorie româna sau poate fi și una regională, de exemplu rusa, găgăuza)?

Platformele pot fi în orice limbă de largă circulație în regiunea din care aplică start-up-ul.
Este binevenită cunoașterea limbii române de către participanți, pentru că instruirile vor avea loc în română.

Cine vor fi mentorii participanților (vor avea parte și de instruiri de la experți internaționali sau doar locali)? Va exista o conexiune cu alte instituții media de pe piața locală pentru promovarea start-up-urilor?

Start-up-urile vor beneficia de asistență și mentorat din partea unor reprezentanți ai mass-media online naționale bine dezvoltate și profesioniste. Pe parcursul a șase luni, echipele vor învăța să identifice subiecte relevante, să scrie materiale și să creeze conținut de calitate, să promoveze și să dezvolte mediile lor online și să evite greșelile care pot apărea la începerea oricărei activități. În plus, inițiativele vor avea oportunitatea de a stabili parteneriate cu mass-media independente din alte regiuni ale Moldovei pentru a învăța cum să organizeze și să conducă dezbateri pe marginea activității și transparenței autorităților publice locale și să monitorizeze activitatea oficialilor locali. Împreună cu instituțiile regionale independente existente, start-up-urile vor organiza dezbateri regionale privind transparența APL și a gestionării banilor publici.

Ce include „echipamentul necesar” și cine va fi responsabil de elaborarea listei unităților din echipament, cei de la API sau start-up-erii?

Fiecare echipă va primi un laptop, echipament foto/video și toate programele licențiate de care va fi nevoie în timpul instruirilor. Lista unităților este bazată pe temele trainingurilor și instruirilor.

Start-up-erii vor avea surse de venit pe perioada de proiect pentru munca pe care o fac?

Orice afacere necesită investiții din partea celor care o încep și media nu este o excepție. Toată munca pe care o fac start-up-erii, o fac pentru dezvoltarea ideii și afacerii lor. Proiectul API, finanțat de UK aid cu suportul Guvernului Marii Britanii, va ajuta proiectele prin instruiri, mentorat, echipament, parteneriate cu media locală. În cadrul proiectului, echipele vor primi toate uneltele necesare pentru a putea fi profitabile (training la tema promovării și publicității, workshop la tema accesării de fonduri nerambursabile etc.), iar obținerea venitului va fi o „temă pentru acasă” pentru start-up-uri.

Ce se va întâmpla cu aceste start-up-uri după încheierea proiectului? Care vor fi cerințele după cele șase luni de instruire (cum se va verifica calitatea platformei, după vizualizări, conținut etc.)?

În timpul perioadei de formare a start-up-urilor, fiecare echipă va stabili o listă a indicatorilor cheie de performanță (KPI) pe care ei îi consideră importanți și relevanți pentru produsul lor și odată ce portalurile/site-urile de informare vor deveni operaționale, echipa editorială va prezenta scurte rapoarte lunare cu privire la seturile KPI și la anumiți indicatori solicitați de API. Start-up-urile vor prezenta, de asemenea, astfel de rapoarte și timp de șase luni de la finalizarea proiectului, pentru a monitoriza rezultatele proiectului.

API va fi în bordul de administrare pentru fiecare start-up (dacă ulterior acestea vor ajunge să obțină profit, va avea API din asta o cotă parte)?

API va monitoriza activitatea fiecărui start-up după finalizarea proiectului, însă nu va face parte din boardul de administrare.

Ne vom bucura mult dacă platformele vor obține profit după încheierea proiectului, ceea ce le va permite să-și păstreze independența editorială și îi va ajuta să se dezvolte, iar API nu pretinde la venitul obținut din activitatea start-up-urilor.

AICI găsești detalii despre dosarul de participare și condițiile de participare.