Anual, pentru a promova diversitatea culturală prin intermediul Francofoniei, se desfășoară concursul „Le Coing d'Or-2017”. Evenimentul este destinat elevilor de liceu și studenților francofoni ai Republicii Moldova cu vârste cuprinse între 15 și 25 de ani.

În acest an participanții trebuie să scrie un eseu în limba franceză la tema „Rețelele sociale: avantaje și dezavantaje pentru mine”. Tema acestei ediții a fost aleasă cu scopul de a lansa dezbaterile privind utilizarea Internetului și pentru a atrage atenția tinerilor asupra acestui subiect.

Competiția are loc în două etape:

I) 26 septembrie – 16 octombrie 2017

Prezentarea eseurilor în format electronic și pe suport de hârtie A-4, 3-5 pagini, 12 caractere, interval de 1,5, inclusiv sursele bibliografice 6-7, 3-5 fotografii. La această etapă vor fi aleși 10 finaliști.

II) La data de 25 octombrie 2017 la ora 10.00, lucrările finaliștilor vor fi prezentate în fața juriului la Universitatea de Stat, Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării, sala 222, blocul IV.

Apreciind lucrările depuse, juriul va ține cont de:

# Faptul dacă textul corespunde temei, volumul textului, alegerea titlului;

# Argumentele eseului: claritatea tezelor, corectitudinea citărilor, coerența argumentelor prezentate, relevanța și coeziunea argumentelor, materialul și dovezile ilustrative;

# Corectitudinea și expresia lingvistică: ortografie, bogăția vocabularului;

# Originalitatea: modernitatea ideilor, curajul unei abordări nestandardizate.

Înregistrarea este deschisă între 26 septembrie și 15 octombrie 2017. Pentru a vă înscrie la concurs, trimiteți eseuri, CV-uri, fotografii și alte informații la: [email protected] Detalii puteți obține la telefon (069050758) sau aici.

Printre premiile acordate anul trecut au fost participarea la o emisie directă la Radioul „România Actualități”, un calculator personal sau cărți.

Autoare: Elena Plămădeală