Potrivit Serviciul Fiscal de Stat, veniturile în bugetul public național al Moldovei acumulate de Serviciul Fiscal de Stat în ianuarie-septembrie 2017 au constituit 23,7 milioane de lei, față de perioada similară a anului 2016 cu 3,7 miliarde.

Serviciului Fiscal de Stat (SFS) anunță că intrările în bugetul de stat administrate de SFS în ianuarie-septembrie 2017 au constituit 10,5 miliarde de lei, înregistrînd o creștere de 2,1 miliarde de lei  față de perioada analogică a anului 2016.

În ianuarie-septembrie 2017 încasările la bugetul unităților administrativ-teritoriale au însumat 2,5 miliarde de lei. Ele au sporit cu 102,8 milioane de lei în comparație cu perioada respectivă a anului 2016.

În ianuarie-septembrie 2017 intrările de mijloace în bugetul asigurărilor sociale au constituit 8,1 miliarde de lei, depășind cu 1,2 miliarde de lei față de perioada similară a anului 2016.

Încasările în Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală acumulate de SFS au însumat 2,5 miliarde de lei, înregistrînd o creștere de 281,7 milioane de lei din perioada similară a anului trecut.

new-piktochart_25006976