Conducerea postului public de televiziune Moldova 1 a organizat o masă rotundă cu participarea reprezentanților formațiunilor politice din Republica Moldova. Aproximativ 20 de partide au dat curs invitației și au delegat câte un reprezentant la aceste discuții.

Scopul acestei întrevederi a vizat identificarea unor strategii clare de comunicare cu partidele și prezența formațiunilor politice atât în cadrul buletinelor de știri, cât și la emisiuni. „Am decis să organizăm această întrevedere, pentru că televiziunea publică este asaltată ultimul timp de mediul politie. Este firesc să existe această atenție, dar cred că suntem toți de acord că acțiunile trebuie să fie conforme normei și spiritului legii. Știți că unele partide vor să fie mai des invitate la televiziune, altele cer spațiu de emisie aparte, iar tabăra a treia ne întreabă: de ce unora să le dați, dar nouă nu?”, a declarat directoarea „Moldova 1”, Ecaterina Stratan.

Partidele care au dat curs invitației au solicitat mai mult spațiu de emisie pentru a-și expune platforma și viziunile asupra situației socio-politice din țară, dar și o atitudine corectă, nediscriminatorie pentru toate formațiunile.

Cei prezenți au făcut un schimb de opinii privind modalitatea în care trebuie reflectată activitatea partidelor din Moldova. Unii dintre ei și-au exprimat dezacordul față de tonul ultimativ al unor partide, care au solicitat o emisiune săptămânală dedicată exclusiv reprezentanților lor. În cele din urmă, majoritatea celor prezențil a dezbatere au optat pentru o emisiune la care să aibă acces toate partidele, atât de opoziție, cât și de guvernare, care să fie o platformă de dezbatere de idei și proiecte, interesante și utile cetățenilor.

Sintetizând toate opiniile expuse la masa rotundă, Ecaterina Stratan a anunțat că va propune consiliilor de programe și de administrație din cadrul Companiei Teleradio-Moldova să lanseze emisiunea „Ora partidelor”, care va avea o periodicitate săptămânală și la care vor fi invitați reprezentanții partidelor din țara noastră.