Judecătoria Chișinău a admis solicitarea de ridicare a excepției de neconstituționalitate a Hotărârii de Guvern, depusă de avocații „Efrim, Roșca și Asociații” (ERA), prin care medicii rezidenți sunt obligați să meargă să muncească în localitățile în care au fost repartizați.

Prin urmare, procesul, în cadrul căruia a fost solicitată ridicarea excepției de neconsituționalitate, a fost suspendat până când Curtea Constituțională se va expune în privința solicitării avocaților, scrie bizlaw.md.

Contactat de BizLaw, avocatul Oleg Efrim a declarat că și în cazul celorlalte dosare, în care reprezintă medicii rezidenți, va solicita suspendarea procesului, până la pronunțarea Curții Constituționale.

În sesizare s-a solicitat controlul constituționalității Hotârârii de Guvern nr. 1396 din 24.11.2016, în sensul corespunderii cu art. 16, art. 35 alin. 4 și 7, art. 43 alin. 1 și 4, art. 54 alin 2 și art. 102 alin. 2, din Constituție. Prevederile din Legea Supremă, invocate în sesizare, se referă la egalitate, la dreptul la învățătură, în special că învățământul de stat este gratuit și învăţământul liceal, profesional şi cel superior de stat este egal accesibil tuturor, pe bază de merit.

La fel, avocații fac trimitere la prevederile precum că orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiții echitabile și statisfăcătoare de muncă, precum și la protecția împotriva șomajului. O altă prevedere invocată este că dreptul la negociere în materie de muncă și caracterul obligatoriu al convențiilor colective sunt garantate.

În opinia avocaților, se încalcă și articolul care se referă la restrângerea exercițiului unor drepturi sau a unor libertăți. În special, faptul că exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sunt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.

Un alt articol invocat, se referă la actele Guvernului și, mai exact, că hotărârile se adoptă pentru organizarea executării legilor. În același timp, nicio lege nu oferă dreptul Guvernul să adopte asemenea hotărâri, precum cea din cazul medicilor rezidenți.

Amintim că, ERA reprezintă pro-bono medicii rezidenți în procesul cu Ministerul Sănătății.

Reamintim că Ministerul Sănătății ar fi acționat în judecată mai mulți absolvenți de la Medicină pe motiv că nu s-au angajat în spitalele în care au fost repartizați de la Minister. Astfel, potrivit documentului semnat de viceministrul Oleg Creciun, studenții trebuie să restituie 235.000 de lei.

De cealaltă parte, pe lângă drepturi, absolvenții la Medicină au și obligații. Iată ce spune Hotărârea de Guvern nr. 1396 din 24.11.2003 cu privire la instruirea medicilor şi farmaciştilor rezidenţi şi plasarea în câmpul muncii a tinerilor specialişti.

În același timp, potrivit reprezentanților Ministerului Sănătății, 103 astfel de chemări în judecatăau fost făcute pe numele studenților care nu au respectat contractul semnat cu Ministerul Educației. Ei sunt obligaţi în acest caz să restituie cheltuielile pentru instruirea universitară, din contul bugetului de stat, şi postuniversitară în volumul calculat de minister.