După cazul lui Andrei Braguţa, Guvernul a elaborat un plan pentru încetarea tratamentului inuman faţă de persoanele aflate în custodia Poliţiei. El a fost înaintat miercuri în cadrul şedinţei Guvernului.

Planul are ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie şi a infrastructurii izolatoarelor de detenţie provizorie din cadrul Poliţiei în conformitate cu standardele comunitare.

Autorii și-au propus să îmbunătăţească condiţiile de transportare a persoanelor reţinute în procesul urmăririi penale, garantarea drepturilor persoanelor aflate în custodia Poliţiei, instituirea şi consilierea psihologică a poliţiştilor în vederea neadmiterii tratamentului inuman faţă de persoanele reţinute.

Pentru acest proiect, Uniunea Europeană alocă două milioane de Euro. „Nu trebuie să privim acest proiect ca pe o condiţie obligatorie pentru debursarea conturilor UE. Evenimentele petrecute în ultima perioadă dovedesc că trebuie să implementăm cât mai rapid”, a declarat Pavel Filip.

Perioada de implementare a proiectului este prevăzută pentru anii 2017-2020.

Elena Plămădeală