Rectorul UTM împreună cu rectorii de la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti şi de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava au semnat un Acord de colaborare pentru un termen de cinci ani, care prevede pentru studenții moldoveni realizarea următoarelor programe comune de studii superioare, ciclul II Master „Inginerie electrică”, „Energie şi mediu”, „Electroenergetică” (FEIE), „Calculatoare şi reţele informaţionale”, „Tehnologii informaţionale” (FCIM), „Calitatea şi securitatea produselor alimentare” (FTA) şi „Administrarea afacerii” (FIEB).

Conform site-ului universității în primul an studiile vor fi organizate la UTM, iar al doilea an – la una din cele două universităţi partenere din România, unde masteranzii vor fi asigurați gratis cu cămin, vor beneficia de bursă și vor avea acces la studii și cercetare în spațiile aflate în dotarea universităților-gazdă. După ce vor susține diferenţele la studii, la disciplinele ce nu au fost predate la UTM, precum şi teza de master, elaborată în cotutelă sub supravegherea unui cadru didactic de la UTM şi a unuia de la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti sau Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, masteranzii vor obţine două diplome de master: una – eliberată de  UTM şi cealaltă – de una dintre cele două universităţi din România. Astfel, grație diplomelor de absolvire acordate de instituțiile românești, recunoscute în spațiul arondat Procesului Bologna, le va permite absolvenților noștri să se angajeze în câmpul muncii după specialitate în Republica Moldova, România, dar şi în tot spațiul european.

Prorectorul UTM, responsabil pentru probleme financiare și relații internaţionale, a specificat că la nivelul UTM există o compatibilitate a programelor de studiu cu cele din România în proporție de circa 70%, ceea ce creează o bună oportunitate pentru studenţii noștri de a se încadra în acest proiect de studii.