Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului, demarează un program complex privind capacitarea organizațiilor de tineret prin programe și intervenții instituționale, din care face parte și programul de mini-granturi pentru dezvoltarea instituțională a organizațiilor și grupurilor de inițiativă de tineret. acest programul de mini-granturi este instrumentul bun în acordarea sprijinului necesar organizațiilor atât din mediul urban cât și din mediul rural.

Scopul programului este de a consolida consecutiv organizațiile sectorului asociativ de tineret fiind accesibil pentru un număr mare de organizații de tineret. Programul de mini-granturi are o importanță deosebită pentru organizațiile de tineret, în special pentru organizațiile de tineret ce activează doar la nivel local, pentru care reprezintă o dificultate dobândirea de granturi ce ar putea fi utilizate pentru realizarea obiectivelor și scopurilor instituționale. Rezultatele proiectelor vor fi prezentate sub forma de instrumente reale, practici și eficiente de dezvoltare instituțională. Fiecare organizație de tineret va putea adapta și utiliza aceste instrumente în vederea optimizării proceselor organizaționale și buna guvernare.

#CNTM încurajează participarea tuturor asociațiilor obștești de tineret, inclusiv a organizațiilor de tineret din Găgăuzia și Transnistria.

#Prioritate li se va oferi organizațiilor care au fost evaluate instituțional (sau sunt evaluate la momentul desfășurării programului) de către CNTM (în baza matricei tip), organizațiilor în care sectorul de tineret nu este dezvoltat și numărul de asociații de tineret este redus;

#Durata de implementare a unui proiect nu trebuie să depășească 1 lună, cu începerea implementării acestuia din 28 septembrie 2017;

#Valoarea totală a unui grant nu poate depăși suma de 5000 lei;

#Rezultatele for fi anunțate pe 20 septembrie, încheierea contractelor va avea loc pe 25/26 septembrie;

#Perioada de raportare narativă și financiară finală 10 noiembrie 2017.

Organizațiile de tineret interesate de aplicare, trebuie să prezinte următoarele documente:

#Formularul de participare;

#Bugetul proiectului;

#Lista Fondatorilor, Consiliului de Conducere și a Membrilor organizației;

#CV-ul organizației;

#Formularul de evaluare instituțională completat

#Alte documente relevante.

Acte relevante:

#Termenii de referință;

#Instrucțiuni pentru buget;

#Ghid de raportare financiară;

#Regulament programului de granturi mici.

Termenul-limită de aplicare este 15 septembrie, ora 23.59. Dosarele recepționate după termenul-limită nu vor fi luate în considerație de către juriu. Rezultatele procesului de selecție vor fi anunțate până pe  20 septembrie 2017. Dosarele de aplicare se transmit prin e-mail la [email protected] cu titlul “Asistență instituțională și capacitare ” sau se aduc sub formă fizică la sediul CNTM – bd. Petru Rareș 18, Chișinău, Republica Moldova.

Pentru orice întrebări sau neclarități, contactați:

Cristina Milescu, Coordonatoarea Direcției Dezvoltare Instituțională, Consiliul Național al Tineretului din Moldova: tel. (+373 22) 233 088, 069011215, e-mail [email protected]

Proiectul „Capacitarea organizațiilor de tineret prin programe și intervenții instituționale” este implementat de A.O. Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu susținerea financiară a Ministerului Tineretului și Sportului în cadrul Programului de Granturi 2017.