Datorită creşterii numărului livrărilor de îmbrăcăminte, mobilă, maşini şi echipamente pentru transport, dar și de băuturi, fructe și legume în primele şapte luni ale anului 2017 exporturile au crescut cu 14%, informează eco.md.

Exporturile de mărfuri autohtone au reprezentat 63,2% din acest volum (770,6 mil. dolari), iar reexporturile de mărfuri străine au însumat 449,3 mil. dolari (36,8% din total exporturi).

România este prima destinaţie unde sunt exportate mărfurile moldovenești. Astfel, în primele 7 luni ale anului exporturile bunurilor peste Prut au crescut 15,84 la sută față de aceeași perioadă din 2016.

Federația Rusă este a doua destinație, cu un volum de mărfuri moldovenești importate în valoare de 138 milioane de dolari, în creștere cu 16,67%.

Italia este cea de-a treia destinație cu un volum de 110 milioane de dolari.

Printre cele mai mari exporturi din Republica Moldova se numără maşinile şi echipamentele pentru transport, volumul exporturilor acestora a fost de 231 milioane de dolari.

O altă categorie unde exporturile au crescut revine articolelor manufacturale diverse cu un volum de peste 294 milioane de dolari. În special, exportului de îmbrăcăminte și accesorii care au fost exportate în volum de 155 milioane de dolari și mobila, exportată în volum de 71,5 milioane de dolari. Însă, la fel ca în cazul industriei automotive, este vorba în cea mai mare parte de reexporturi.

Cele mai exportate produse agroalimentare moldovenești au fost semințele și fructele oleaginoase, exportate în volum de peste 125 milioane de dolari.  Legumele și fructele au însumat un volum de 104,7 milioane de dolari.

Lena Plămădeală