Bursele sunt un ajutor material primit în fiecare lună de studenții din ciclul de licență și masterat, care își realizează studiile la zi, în scopul stimulării activității şi sprijinului social. Care sunt bursele de care pot beneficia studenții din Republica Moldova, aflați din articol.

# Burse de merit finanțate de Bugetul de stat

Bursele de merit se acordă studenților în conformitate cu performanțele sale în activitatea academică, științifică şi extra-curriculară. Studenții care studiază la programe cu durata de 3 ani pot candida la astfel de burse începând cu semestrul III, iar cei care au programe de studii de 4 ani, pot candida din semestrul IV. Nota medie a candidaților la Bursele de merit trebuie să fie nu mai mică de 9 la cei din domeniul real și 9,5 la cei din domeniul umanitar. De asemenea ei trebuie să participe activ la cercetări ştiinţifice, conferinţe, concursuri.

Există mai multe burse finanțate din bugetul de stat:

 • Bursa Republicii sunt 12 burse a câte 1.320 lei. Doar pentru studenții de la licență
 • Bursa Guvernului sunt 30 burse a câte 1.100 lei. Pentru studenții de la licență și masterat
 • Bursa Președintelui sunt 10 burse a câte 1.260 lei pentru studenți la universitate și 5 burse a câte 930 lei pentru studenții de la colegiu
 • Bursa Gaudeamus sunt 20 burse a câte 800 lei. Doar pentru studenții de la colegiu

Studenții la licență și master, care beneficiază de bursă de merit, nu pot candida în perioada respectivă la bursa de studii.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină:

 • CV, ce conține cele mai relevate activități extra curs, aria de intrerese, abilitățile;
 • certificatul academic, vizat la serviciul studii, cu indicarea notei medii pentru fiecare semestru, inclusiv din ultima sesiune;
 • scrisoare de recomandare din partea consiliului facultăţii;
 • scrisoare de recomandare din partea senatului universitar;
 • copiile celor mai relevante materiale pe perioada studiilor, ce atestă participarea la conferinţe şi seminare ştiinţifice, concursuri, olimpiade etc.;
 •  lista publicaţiilor ştiinţifice, cu datele bibliografice complete şi copiile publicaţiilor din ultimii doi ani de studii;
 • alte materiale relevante.

#Bursă de merit pentru cei mai buni studenți ai țării

Concursul anual organizat de Centrul de Informaţii Universitare (CIU) este susținut financiar de Moldova Agroindbank SA şi Compania Orange Moldova. Valoarea bursei este de 12.000 lei, însă numărul lor este limitat la 50. Evaluarea candidaților se face conform dosarelor sale și în urma probelor precum este eseul și interviul. De obicei, concursul se lansează în noiembrie, iar rezultatele se anunță în februarie. Pentru mai multe detalii urmăriți pagina www.eac.md.

# Burse pentru Viitorul Tău

Tinerii care provin din familii social-vulnerabile vor primi 30 de burse a câte 6000 lei pentru un an universitar. Educational Advising Center împreună cu BC „Moldova Agroindbank” SA  Bursele sunt acordate în bază de concurs şi au menirea să acopere necesitățile ce ţin de efectuarea studiilor (taxă de studii, cheltuieli de cazare, masă, rechizite de studiu ş.a.). Înrolarea pentru bursă se va deschide în luna octombrie. Mai multe detalii despre acest program poți citi aici.

# Bursa de Merit AGEPI

În scopul promovării Sistemului Național de protecție a proprietății intelectuale, susținerii și dezvoltării potențialului intelectual și creativ al tinerilor, motivării studenților care au manifestat calități apreciabile în cadrul studiilor în domeniul proprietății intelectuale, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) anunţă concursul BURSA DE MERIT AGEPI pentru doi dintre cei mai buni studenți ce își face studiile la Academia de Studii Economice, facultatea Business și Administrarea Afacerilor, specialitatea Managementul proprietății Intelectuale (MPI). Câștigătorii vor benefica, în perioada septembrie-iunie, de cite o bursă în valoare de 1.000 de lei lunar. Mai multe detalii găsiți aici.

# Bursa Sur-Place

Fundația Konrad Adenauer acordă burse de studiu studenților talentați și implicați în activități din comunitate și viața politică. Candidații trebuie să demonstreze faptul că sunt receptivi la valorile creștin-democrate.

Aplicaţia este deschisă studenţilor înscrişi la universităţile din Republica Moldova, în ciclul de licenţă. Ei trebuie să aibă rezultate academice deosebite şi să facă dovada implicării lor în societate şi în politică. Candidaţii trebuie să stăpânească cel puțin o limbă străină, cunoştinţele de limbă germană reprezintă un avantaj.

Bursa se acorda iniţial pentru o perioadă de 12 luni, putând fi prelungită în funcţie de rezultate.

Deadline pentru aplicare: 21 septembrie, detalii și cum puteți aplica, vedeți aici: Bursa Sur-Place