Agenția pentru Protecția Consumatorilor(APC) a ajutat un consumator să-și restituie banii pentru un telefon mobil care s-a dovedit a fi defect. La începutul lunii mai, pe adresa APC a parvenit o sesizare de un consumator care invocă calitatea necorespunzătoare a unui telefon procurat. De asemenea, consumatorul a înaintat o petiţie către agentul economicprin care a solicitat restituirea contravalorii bunului în sumă de 18 mii lei.

În conformitate cu art 18 al Legii cu privire la protecția consumatorilor, agentul economic avea la dispoziție 14 zile calendaristice de la data înaintării petiției de către consumator pentru a dovedi vina consumatorului în ceea ce privește deficiențele apărute la produsul vândut, sau de a satisfice reclamația consumatorului. Expertiza tehnică a fost efectuată doar de o terță parte competentă domeniului. Agentul economic așa și nu a reușit să demonstreze vina consumatorului.

Astfel, în urma acțiunilor întreprinse de inspectorii agenției și a discuțiilor purtate cu părțile, pe adresa APC a fost înregistrată o recipisă depusă de consumator prin care a comunicat că problema înaintată către agentul economic a fost soluționată pe cale amiabilă și i-a fost restituită contravaloarea produsului în sumă de 18 mii lei.

***

Consumatorii nu trebuie să ezite să apeleze la Agenția pentru Protecția Consumatorilor atunci când se încalcă drepturile dumneavoastră în calitate de consumator.  TELEFONUL CONSUMATORULUI 022 74-14-64 sau la adresa, mun. Chişinău, sectorul Centru, str.Vasile Alecsandri, 78 etajul 1,5.