Pentru participare în concursul de admitere la studii superioare, în sesiunea de bază, în universitățile din țară au fost depuse cca 13500 de cereri. Potrivit datelor comisiilor de admitere, la 4931 de locuri bugetare alocate de Guvern pentru înmatriculare la studii superioare de licență în instituțiile publice s-au înregistrat 12 272 de cereri.

La data de 9 august toate instituțiile au finalizat sesiunea de bază. Odată cu afișarea rezultatelor finale, după caz, universitățile au anunțat și locurile care au rămas neacoperite, cât la buget, atât și la contract.

Rezultatele înmatriculării la studii superioare de licență în instituțiile de învățământ superior publice denotă faptul cu au rămas neacoperite 5293 de locuri, din care 1168 cu finanțare bugetară și 4125 la contract cu achitarea taxei de studii.

Instituțiile de învățământ superior private, la Ciclul I, Licență au realizat Planul de admitere la 42,4%, înmatriculând doar 975 de persoane, rămânînd neacoperite 1325 de locuri.

Rezultatele înmatriculării la studii superioare de master în sesiunea de bază a Admiterii 2017 demonstrează că Planul de admitere a fost realizat la 64%. Astfel, instituțiile publice au realizat Planul de admitere la Master la 72,6 % , rămânând neacoperite 1434 de locuri, din care 39 de locuri la buget.

Instituțiile private au realizat Planul de admitere la Master la 15,5% cu locuri neacoperite în număr de 832.

În sesiunea de bază au încheiat admiterea instituţiile de învăţământ superior: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” și Academia „Ştefan cel Mare” MAI.

Menționăm, că și în această sesiune cele mai solicitate specialități sunt:

Drept – 18 cereri / 1 loc
Finanțe – 15 cereri / 1 loc
Jurnalism și procese mediatice – 14 cer/1 loc
Contabilitate – 12 cereri / 1 loc
Tehnologii informaționale și comunicaționale – 4 cereri / 1 loc
Arhitectură – 4 cereri /1 loc
Tehnologia și managementul alimenentației publice – 3 cereri /1 loc
Medicina veterinară – 2 cereri /1 loc
Ingineria biomedicală – 2 cereri /1 loc
Medicină – 2 cereri / 1 loc.
Pedagogia învățământului primar, Pedagogie preșcolară, Limbi moderne, Psihopedagogie – 1,5 cereri / 1 loc.

Candidații la studii, care din diferite motive nu au putut participa la concurs în sesiunea de bază, vor putea să depună cerere de participare în sesiunea suplimentară la locurile propuse pentru concurs.

16 instituții publice și 11 private propun pentru sesiunea suplimentară de admitere 6618 locuri, din care 1168 din buget și 5450 la contract cu achitarea taxei de studii, la cca 140 de specialități din diverse domenii de formare profesională.