Codul fiscal este completat cu Titlul X ce va reglementa impozitarea contribuabililor cu statut de rezidenți ai parcurilor pentru tehnologia informației. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial din 4 august curent.

Potrivit acesteia, rezidenților li se va aplica un impozit unic, suma minimă a căruia se va calcula funcție de numărul de angajați care, pe parcursul perioadei fiscale, au lucrat cel puțin o zi în baza unui contract individual de muncă, încheiat cu rezidentul parcului și de cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală respectivă, scrie fisc.md

Impozitul unic se va achita integral la bugetul de stat, lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, la contul trezorerial conform codului IBAN corespunzător sediului acestora, generat de Ministerul Finanţelor în acest scop.
Cota impozitului unic va constitui 7% din obiectul impunerii, dar nu mai puțin decât suma minimă a impozitului unic, care se va determina lunar pentru fiecare angajat și va constitui 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală.

Legea prevede că, pe perioada aplicării impozitului unic, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației nu au obligația de a ține evidența și de a calcula uzura mijloacelor fixe în scop fiscal, în modul prevăzut în titlul II.

În același timp, ei vor prezenta, lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, o dare de seamă către Serviciul Fiscal de Stat privind calculul și raportarea impozitului unic.

Mai multe despre lege citiți pe monitorul.fisc.md