Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anunță lansarea concursului pentru finanțarea parțială din bugetul de stat a proiectelor culturale ale asociațiilor obștești, ediția 2018. Cuantumul finanțării unui proiect cultural este stabilit până la 50 % din costul lui general, dar nu mai mult de 100 mii lei pentru un proiect.

Dosarele de concurs pot fi aplicate de către asociațiile obștești în format online, fără înregistrare-autentificare, logare, fapt ce permite actorilor culturali să vizualizeze în mod operativ procesul depunerii și acumulării dosarelor pentru concurs. Regulamentul concursului și formularul pot fi accesate la această adresă.

Data limită de prezentare a dosarelor la concurs este 15 octombrie 2017. Data limită de desfășurare a concursului este 25 decembrie 2017.

Proiectele culturale care vor fi finanțate de la buget în anul 2018 ca și în anii precedenți sunt clasificate în 8 categorii: Artă populară și muzeografie, Arte vizuale, Cinematografie, Cultură-comunitate, Literatură, Muzică, Patrimoniu cultural, Teatru.

Proiectele vor fi analizate în baza următoarelor criterii:

– capacitatea asociației de a realiza proiectul;

– fundamentarea obiectivelor;

– motivarea bugetului;

– capacitatea asociației de a atrage resurse financiare și parteneri;

– importanţa culturală a proiectului;

– importanţa socială a proiectului;

– actualitatea proiectului, încadrarea în obiectivele și acțiunile strategiei de dezvoltare a culturii naționale;

– impactul proiectului;

– durabilitatea proiectului;

– calitatea mecanismului de monitorizare și evaluare a rezultatelor.

În cadrul proiectelor culturale nu pot fi finanţate:

– ajutorul umanitar sau activităţile de caritate;

– activităţile politice şi de partid;

– cercetările strict academice, inclusiv conferinţele şi/sau călătoriile individuale în străinătate;

– activităţile comerciale;

– proiectele ce presupun dezvoltarea instituţională primară a organizaţiilor.

 Nu sunt selectate proiectele asociaţiilor obşteşti care:

– au prezentat documentaţie incompletă și nu au reacționat la solicitarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării de a suplini aceste lipse în termen de 5 zile;

– au conturile bancare blocate;

– nu au respectat un contract de finanţare în ultimii doi ani sau au prezentat în aceeași perioadă declaraţii inexacte la o participare anterioară.

Pentru ediția 2017 au fost depuse 69 proiecte culturale din partea a 42 de asociații obștești. În anul curent de finanțare bugetară beneficiază 52 proiecte culturale promovate de 32 de asociații obștești/uniuni de creație.