Rusia, Italia şi Israel sunt ţările din care provine cel mai mare volum de transferuri băneşti de la moldovenii care lucrează peste hotare.

Potrivit datelor Băncii Naţionale a Moldovei, Rusia este pe primul loc, deţinând o pondere de circa 35 la sută (104.96 mil. USD) din total (în descreștere cu 1.4 puncte procentuale comparativ cu trimestrul II al anului precedent). De asemenea, de remarcat transferurile din Israel cu o pondere de 17.1 la sută (51.34 mil. USD) și din Italia – 12.1 la sută (36.35 mil. USD).

În distribuţia pe state a provenienţei transferurilor urmează SUA – 7.4 la sută (22.24 mil. USD), Marea Britanie – 5.0 la sută (14.91 mil. USD), Germania – 4.5 la sută (13.45 mil. USD), Franța – 2.8 la sută (8.36 mil. USD), Turcia – 1.2 la sută (3.65 mil. USD), Spania – 1.1 la sută (3.42mil.USD), Portugalia – 0.9 la sută (2.56 mil. USD), Cehia – 0.9 la sută (2.67 mil. USD), România – 0.8 la sută (2.31 mil. USD) , Belgia – 0.7 la sută (2.18 mil. USD), Emiratele Arabe Unite – 0.6 la sută (1.93 mil. USD), Polonia – 0.6 la sută (1.89 mil. USD), Canada – 0.6 la sută (1.77 mil. USD), Cipru – 0.6 la sută (1.83 mil. USD), Ucraina – 0.4 la sută ( 1.20 mil. USD) și Kazahstan – 0.4 la sută (1.12 mil. USD). Transferurile din aceste nouăsprezece state (inclusiv din Rusia) reprezintă 92.8 la sută din totalul transferurilor în Republica Moldova (263.93 mil. USD).

grafic bani

Rubla pierde teren

În trimestrul II, anii 2014 – 2017 observăm o tendință de descreștere a transferurilor în ruble rusești de la 54.3 la sută până la 34.8 la sută din totalul pe valute și respectiv o creștere a transferurilor în dolari SUA de la 22.9 la sută până la 34.7 la sută.

grafic bani 2

În trimestrul II 2017, volumul total al transferurilor bancare de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit 299.91 milioane dolari SUA. De menționat că, 86.8 la sută din transferuri au fost efectuate prin sisteme de remitere de bani (doar în USD, EUR și RUB) fără deschiderea conturilor bancare, iar restul – prin virament în conturi (în diverse valute).

Creștere cu 7,3% a volumului remitențelor

Valoarea recalculată în USD a transferurilor din trimestrul II 2017 s-a majorat cu 7.3 la sută comparativ cu trimestrul II 2016 (279.44 mil. USD). Fluctuațiile cursului de schimb al valutelor originale față de dolarul SUA (diagrama 1) au contribuit cu 1.0 puncte procentuale la diminuarea transferurilor din trimestrul II 2017.

 Eliminându-se efectul cursului de schimb prin recalcularea sumelor la cursul perioadei respective a anului precedent, creșterea reală a transferurilor a constituit 8.3 la sută.

Aceasta s-a produs ca rezultat al impactului diminuării transferurilor în RUB cu 23.5 la sută și al majorării transferurilor în EUR și USD cu 14.5 la sută și 9.1 la sută respectiv. Astfel, în trimestrul II 2017, structura valutară a transferurilor recalculate în USD a fost următoarea: USD – 142.91 mil., EUR – 128.49 mil., RUB – 25.37 mil. și alte valute 3.14 mil.