În perioada 17-20 iulie, circa 1.300 de absolvenți ai celor două cicluri de studii superioare (licență și master) de la USARB își ridică diplomele de absolvire în cadrul unor ceremonii oficiale, organizate în acest sens de administrația Universității și de administrațiile facultăților.

În această perioadă, absolvesc 239 de studenți ai Facultății de Litere, 431 de studenți ai Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului, 217 studenți ai Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, și 282 de studenți ai Facultății de Drept și Științe Sociale.

Proaspeții absolvenți sunt felicitați de conducerea Universității și de profesorii universitari, iar administrația Zonei Economice Libere Bălți a decis să acorde 12 premii bănești (câte trei la fiecare facultate) pentru studenții cu cele mai mari medii de absolvire.

În cei 72 de ani de activitate, Universitatea din Bălți a pregătit circa 60 de mii de specialiști în diferite domenii.
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost fondată la 12 iunie 1945, având inițial denumirea de Institut Învăţătoresc cu două facultăţi. În prezent, în cadrul USARB funcționează patru facultăți cu 15 catedre, care oferă o gamă variată de programe de studii: 50 la ciclul licență, 30 la ciclul master și opt la ciclul doctorat. Procesul educațional este asigurat de cca 300 de cadre didactice, dintre care 130 de doctori şi doctori habilitaţi, conferențiari și profesori universitari.

Detalii despre procesul de admitere, atât la USARB, cât și în restul universităților din țară, aflați pe #diez.

 

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Photo Credit: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți