În școli ar putea fi introdusă o nouă disciplină opțională, în cadrul căreia elevii vor studia fenomenul Holocaustului. Un acord în acest sens a fost semnat între viceministra Educației, Lilia Pogolșa, și președintele Comunității evreiești din Republica Moldova, Bilinkis Alexandr.

Potrivit acordului, cele două părți semnatare urmează să colaboreze în scopul educării tinerei generații în spiritul toleranței, umanismului și respectării drepturilor omului.

Prin urmare, acordul prevede elaborarea și implementarea unei programe pentru studierea fenomenului Holocaustului în școli, în scopul prevenirii și combaterii antisemitismului, xenofobiei și urii interetnice. Printre activitățile mai importante care urmează a fi realizate în contextul Acordului menționat se numără: elaborarea unui suport curricular pentru disciplina opțională ce ar viza istoria și consecințele Holocaustului, desfășurarea activităților de formare continuă a cadrelor didactice în materie de Holocaust, organizarea a diverse activități extracurriculare pe tema Holocaustului.

Acordul de parteneriat a fost încheiat pe 14 iulie 2017, pe o perioadă de cinci ani cu posibilitatea prelungirii pentru perioade succesive similare.