Dacă ești absolvent de gimnaziu și vrei să-ți continui studiile preuniversitare în România, atunci trebuie să știi că astăzi, 10 iulie, a fost dat stratul admiterii. Conform Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat din România, dosarele pot fi depuse în perioada 10 - 17 iulie 2017 direct sau pot fi transmise prin poștă la Inspectoratul Școlar Județean Iași, la adresa: Strada Nicolae Bălcescu 26, Iași 700117.

Rezultatele concursului de admitere vor fi afișate pe site-ul http: www.isjiasi.ro (la secțiunea Examene – Admitere), la data de 24 iulie 2017.

Rezultate finale, după soluționarea cazurilor speciale, se vor afișa pe site-ul http: www.isjiasi.ro (la secțiunea Examene – Admitere) şi pe site-ul MEN , la data de 27 iulie 2017.

ATENȚIE! Dosarele de înscriere incomplete nu se vor lua în considerare!

Pentru a mai multe detalii referitoare la lista actelor necesare pentru completarea dosarului, precum și despre calcularea medii de intrare le găsiți în Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat din România: