Începând cu 1 septembrie 2017, în 6 universități din Moldova vor fi aplicate noi programe de studii universitare. Acestea presupun introducerea unor metodologii și metode de predare-învățare inovatoare: învățare bazată pe probleme (PBL) și învățarea bazată pe cercetare (EBL). Studenții înmatriculați la aceste programe vor beneficia de metode moderne de predare-învățare preponderent în limba străină (engleza), iar începând cu anul II de studii – de mobilități academice la instituțiile partenere din UE.

Metoda PBL (învățarea bazată pe probleme) presupune un proces de studii care este organizat în aşa fel, încât studenţii se angajează activ şi în mod de sine stătător în identificarea problemelor şi căutarea răspunsurilor, dar profesorii devin mentori şi observatori. Aceasta metodă semnifică faptul că toți studenții vor fi instruiți cum să aplice cunoștințele teoretice în practică, soluționând o problemă. În același timp, acest model încurajează studenții să-și dezvolte competențele de comunicare, de lucru în grup și viziunea analitică asupra soluționării problemei.

În anul II de implementare a proiectului, fiecare universitate va avea 15 mobilități per semestru. Astfel, studenții care vor fi înrolați în acest program de studiu din 1 septembrie vor avea oportunitate să plece în mobilitate într-o universitate din UE.

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul

Photo Credit: dincahul.md

Photo Credit: dincahul.md

În proiect vor fi înrolați studenții, care vor fi admiși în acest an la specialitatea „Business și Administrare”. Aceștia vor beneficia de studii bazate pe principii europene și de 30 burse de mobilitate în Danemarca și Marea Britanie. Învățământul va fi centrat pe student, nu vor fi tradiționalele cursuri și seminare. Grupa de studenți va fi împărțită în echipe de lucru și vor aborda câte o problemă relevantă unui set de cursuri de specialitate care sunt în acel semestru. De asemenea studenții vor avea cursuri de limbă engleză avansată.

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

IMG_96131

Noua metodă de instruire bazată pe probleme (PBL) sub formă de modul interdisciplinar în neuroștiințe va fi introdusă în a doua jumătate a anului III de studii la specialitatea „Sănătate publică”. USMF „N. Testimițeanu” este unica instituție la care în program sunt înrolați studenți din anul III, acest lucru este explicat prin faptul că în semestrul din anul III are loc interconexiunea dintre obiectele fundamentale și trecerea la cele clinice. Aici, de asemenea studenții vor avea oportunitatea să facă studiile timp de un semestru în universități internaționale.

Universitatea Tehnică a Moldovei

Photo Credit: utm.md

Photo Credit: utm.md

La Universitatea Tehnică în cadrul proiectului vor participa studenții care vor începe studiile în 2017 la specialitatea „Tehnologii Informaționale”, și anume va fi creată o grupă pilot, grupă cu predare în limba engleză. Va avea loc o intercalare a tuturor disciplinelor și fiecare semestru va avea o tematică anume, și desigur câte 15 studenți în semestrul III și IV vor beneficia de mobilitate academică.

Universitatea de Stat din Moldova

IMG_9819-1024x576

La Universitatea de Stat din Moldova, a fost selectată pentru participare în proiect Facultatea de Drept și anume grupele anglofone, care vor începe studiile în 2017 – 2018. Aceștia vor avea posibilitatea în anul II de studii să meargă fie la o universitate din Danemarca, fie la o universitatea din Marea Britanie. Participanții la mobilități vor fi selectați în baza unui concurs transparent din numărul studenților înmatriculați în acest proiect pilot.

Universitatea de Stat „Aleco Russo” din Bălți

Photo Credit: canal3.md

Photo Credit: canal3.md

Aici vor fi incluși în program studenții înmatriculați în anul I la specialitatea „Administrație publică”. Conform programului, studenții vor învăța atât în limba română, cât și în engleză. De asemenea, programul prevede și includerea potențialilor angajatori în sistemul de instruire. Ca și în celelalte universități studenții în anul II vor avea posibilitatea să-și facă studiile un semestru la o universitate europeană.

Academia de Studii Economice din Moldova

IMG_9565-1024x576

La ASEM pentru implicare în proiect a fost selectată specialitatea „Business și administrarea afacerii”. Aici la fel vor fi implicați studenții din anul I, care vor avea ore predate în română, dar și engleză. Aceștia vor elabora în fiecare semestru câte un proiect (proiectul va include 2-3 discipline). Și aici studenții vor beneficia de 30 de burse în Danemarca și Marea Britanie, iar cursurile de specialitatea vor fi introduse din primul an de studii.

PBLMD este un proiect de trei ani finanțat cu sprijinul Uniunii Europene în cadrul programului Erasmus+. Data inițierii proiectului este 15 octombrie 2015, iar implementarea acestuia va începe de la 1 septembrie 2017. Bugetul total al proiectului este de €1,544,760, dintre care €657,275 sunt prevazuți pentru mobilitatea studenților și a cadrelor didactice.