Un Consiliu de Tineret este o structură reprezentativă a tinerilor, prin care echipa acestuia asigură comunicarea cu Autorităţile Publice Locale, în vederea îmbunătăţirii sectorului de tineret. Aceste structuri funcţionează şi în Republica Moldova, fapt dovedit de activitatea lor.

Deoarece Reţeaua naţională a Consiliilor locale ale tinerilor din Moldova reuneşte 11 consilii membre, iar acestea sunt implicate în procesul de elaborare și aprobare a bugetului și planului de acțiuni al APL pe componenta de tineret pentru anul 2018.

Iniţial, consilierii au fost implicaţi la realizarea sondajului, prin intermediul căruia tinerii au fost încurajați să comunice despre provocările cu care se confruntă aceştia pe domenii ca: educaţie non-foromală, participare, sănătate, violenţă, angajare în câmpul muncii. În raionul Leova, de exemplu, s-a depistat că:

# 91,2% tineri sunt îngrijoraţi de discriminarea tinerilor pe piaţa muncii;
# 83% de migrarea tinerilor peste hotare;
# 80% de dificultatea de a găsi un loc de muncă.

19369850_1514950368580062_47940500_n

A doua etapă a fost organizarea forului rational/municipal al tinerilor, în cadrul căruia au fost discutate acele provocări identificate în sondaj, iar în cadrul atelierelor de lucru, s-au identificat măsuri posibile pentru depășirea acestora. De exemplu:

# Organizarea proiectelor de orientare profesională a tinerilor;
# Campanii de promovare privind importanţa educaţiei non-formale şi oferirea posibilităţii tinerilor de afirmare;
# Organizarea activităţilor de informare asupra modului sănătos de viaţă, etc.

19369549_1514950418580057_2118594553_n

La final, pe baza principalelor soluţii propuse, tinerii au gândit idei concrete de programe/ proiecte/activități destinate tinerilor pentru anul bugetar următor. Asfel, în anul 2018, planul de acțiuni a APL, pe componenta tineret, va corespunde necesităților tinerilor. Pentru a fi la curent cu acest proces, vă îndemnăm să urmăriţi pagina de facebook: Reţeaua Naţională a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova. Menţionăm că, în cadrul Reţelei fac parte: Consiliul Municipal de Tineret şi Consiliul Local al Tinerilor şi Copiilor din Chişinău, cât şi Consilii Raionale de Tineret din următoarele localităţi: Orhei, Ungheni, Ialoveni, Anenii Noi, Ocniţa, Leova, Floreşti, Făleşti, Cantemir.

19400722_1514950451913387_494596742_o