Astăzi, elevii au susținut ultimul examen din sesiunea de BAC 2017, la disciplina solicitată. Cei mai mulți elevi au optat pentru examenul de geografie, 10 438. Iată subiectele pe care le-au avut de rezolvat elevii la proba de geografie.

1. Determinați dacă următoarele definiții sunt adevărate sau false? (definițiile la resurse funciare și hazard)

2. De identificat din patru caracteristici ale zonelor care sunt specifice zonei temperate și zonei calde

3. Ramura principală a fitotehniei Japoniei

4. Rolul apelor subterane pentru natură și om

5. Degradarea biologică a solului

6. Care oraș este situat mai la nord Chișinău sau Beijing

7. Roci magmatice și sedimentarea-schema (granit, calcar, piatra ponce, bauxita)

8. Uniunea Europeană, NAFTA, ASEAN, OPEC -România, Indonezia, Venezuela, Canada

9. Trei imagini – de identificat formele de relief și procesele care le crează

10. Climatograma Londrei, de ce precipitațiile sunt uniforma pe tot parcursul anului, regimul pluviometric

11. Sectorul terțiar și primar în Germania și India

12. Adaptarea plantelor din zona subpolară, exemplu de plantă din tundră.

13. Factorii de amplasare a construcțiilor navale și electrotehnica în Brazilia

14. Rolul poziției economico-geografice a SUA, în raport cu vecinii săi și resursele naturale

15. Problema climei: cauza, consecința și măsuri de soluționare

*Subiectele sunt colectate exclusiv în baza memoriei elevilor ce au susținut BAC-ul. Dacă doriți să ne ajutați cu completarea subiectelor, vă rugăm să o faceți în comentarii sau mesaje.