Ministerul Sănătății şi Rețeaua organizațiilor neguvernamentale, care oferă asistență persoanelor în etate sau bolnave, vor semna, în premieră, un acord de colaborare. Scopul cooperării este de a dezvolta, la nivel național, serviciile integrate de îngrijiri la domiciliu.  Decizia a fost luată în cadrul unei mese rotunde, la Ministerul Sănătății. 

În Republica Moldova sunt înregistrate aproximativ o mie de organizații specializate în prestarea serviciilor comunitare, dintre care doar 30 sunt active.

„Până în prezent nu a existat o comunicare eficientă între organizațiile respective și autoritățile din domeniul sănătății.  Consider că anume această situație a stagnat dezvoltarea serviciilor comunitare integrate la nivel național.  O cooperare bună între Ministerul Sănătății și organizațiile neguvernamentale din domeniu va spori accesul bătrânilor şi bolnavilor la îngrijiri sociale şi medicale la domiciliu. În același timp, vom putea monitoriza  calitatea serviciilor comunitare prestate şi soluționa rapid problemele care periclitează dezvoltarea acestora”, a declarat ministra Sănătății, Ruxanda Glavan.
„Asistența comunitară integrată prevede o cooperare strânsă între medicul de familie, asistentul medical şi asistentul social. În prezent, în localitățile unde nu activează organizații neguvernamentale specializate în acordarea asistenței medico-socială bătrânilor şi bolnavilor, această colaborare nu există. În condițiile respective, pacienții nu beneficiază de  servicii comunitare calitative”, a precizat Tamara Adaşan, președintele Rețelei organizațiilor neguvernamentale în domeniul îngrijirilor la domiciliu.
În prezent, rețeaua acordă asistență medicală şi socială la domiciliu pentru cel puțin  60 de mii de persoane.