Cabinetul de miniștri a aprobat în cadrul ultimei ședințe o Hotărâre de Guvern cu privire la organizarea odihnei și întremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival 2017. Potrivit documentului finanţarea taberelor de vară pentru copii şi adolescenţi se va efectua din bugetul de stat şi bugetele locale, din sumele plătite de părinţi şi din resursele alocate de întreprinderi, organizaţii şi asociaţii.

În acest an Ministerul Educaţiei spune că va achiziţiona 100 bilete pentru elevii din România precum și elevi din zona de conflict a regiunilor estice ale Ucrainei şi 50 bilete pentru elevii care învaţă în instituţiile cu predare în limba română, plus cheltuielile pentru transport tur-retur pe teritoriul Republicii Moldova.

De asemenea, va procura 300 de bilete pentru elevii din instituțiile de învățământ general din raioanele de est ale Republicii Moldova. 

Costul maxim al unui bilet în taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor s-a calculat în funcţie de durata schimbului, reieşind din costul orientativ pentru o zi în taberele finanţate.

Astfel, costul unei zile la o tabăra de odihnă și întremare a sănătății este de 163,68, la o tabăra sportivă a școlilor sportive pentru copii și juniori – 195,43. De asemenea, o zi la o tabăra turistică pentru adolescenți costă 179, 60, la o tabăra sportivă pentru elevii claselor superioare – 167, 24, iar la o tabăra de întremare cu sejur de zi – 128,47.

Suma alocată din bugetul de stat pentru organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor va fi gestionată de Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS). Biletele achiziţionate de CNAS vor fi repartizate Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, care, la rândul ei, prin intermediul centrelor sindicale naţional-ramurale, va repartiza biletele de odihnă organizaţiilor sindicale primare şi unităţilor economice.

Cu excepţia biletelor de odihnă repartizate de CNAS, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale li se recomandă:  

– să acorde gratuit, anumitor categorii de copii (orfani, cu dizabilități, din familii vulnerabile etc), 25% din totalul biletelor repartizate în taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor;

– să comercializeze restul biletelor în taberele de vară pentru copii şi adolescenţi, cu 20 % din costul total al biletului;

– să decidă, în funcţie de necesităţi şi în timp util, pe baza schemei de încadrare, asupra angajării personalului în taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, prevăzute în actele normative în vigoare.

 Potrivit Ministerului Educației, în sezonul estival 2017 se preconizează să fie organizate circa 80 de tabere, de serviciile cărora vor beneficia circa 60 mii de copii și adolescenți.