Astăzi, 17 mai, a fost elucidat marele mister al capsulei timpului, zidită în anul 1967 în blocul patru al Univesității de Stat din Moldova. Capsula a fost disigilată, iar în interiorul ei era un mesaj scris acum 50 de ani.

Capsulele de acest gen au devenit o tradiție în toată lumea. Scopul lor este de a transmite un mesaj generaţiilor ulterioare pentru evaluarea și conștientizarea trecerii timpului.

„50 de ani au trecut ca o clipă. Cu emoții atunci am scris această adresare împreună cu Comitetul Comsomolist, rectoratul, Comitetul de partid și Comitetul sindical studențesc și a profesorilor. Eu fiind cel mai tânăr, eram pe atunci student la anul III, mi-au poruncit să citesc această adresare și m-au rugat ca peste 50 de ani să v-o aduc la cunoștință. Îmi amintesc ce am scris atunci, era istoria timpului, doctrina politică a timpului, dar USM și cu 50 de ani în urmă era centrul culturii și al educației statului nostru”, a menționat semnatarul mesajului, Andrei Bujoreanu, cel care a participat la sigilarea capsulei acum 50 de ani.

Mesajul pe care l-a transmis generația de acum 50 de ani:

„Scumpi prieteni, tovarăși urmași, tuturora celor care întâlnesc acum centenarului marelui octombrie, adresăm bunul  și sincerul nostru cuvânt din secolul 20. Astăzi, în ziua semicentenarului Revoluției, noi facem bilanțul mărețului drum parcurs de Patria sovietică. Părinții și bunicii noștri au răsturnat țarismul și capitalismul.

Slava legendarului crucișător, Aurora, a vestit începutul unei ere noi în istoria omenirii. Ei l-au văzut pe Lenin, au simțit călduroasa strângere de mână a lui Maxim Gorky, au ascultat înflăcăratele versuri ale lui Vladimir Mayakovsky. Cu entuziasm au înălțat fabrici și uzine și au tras prima brazdă pe câmpiile colhoznice. Și între profesorii și lucrătorii universității au fost în zilele semicentenarului veterani ai severei gărzi de țintă leninistă. Ei sunt martorii și participanții nemaivăzutului progres al țării noastre, care au făcut o cale de la plugul de lemn și de la baros, la combain și la NIVA cosmică.

Revoluționarii gărzii vechi, ne-au emis nouă ștafeta și noi continuăm cauza lor.

Generația noastră a avut parte de o soartă grea, dar în același timp, glorioasă. În 1941 au bubuit tunurile războiului, ciuma cafenie a fascismului amenințat de moarte lumea. Poporul sovietic a apărat cu pieptul libertatea Patriei și a progresului. Noi am rezistat presiunea forțelor reacționare ale imperialismului și le-am prefăcut în praf. Soldații țării Marelui Octombrie cu onoare au dus Drapelele Roșii prin țările Europei, eliberând popoarele de sub jugul fascist. În aceasta constă marele merit al norodului nostru, al Partidului Comunist. Zeci de profesori ai universității cu arma în mână au apărat libertatea și independența Patriei. Puternicul ecou al libertății a ajuns până la generația noastră de studenți prin sate și orașe distruse, prin lipsuri și nevoi.

Greu le-a fost părinților și bunicilor noștri să lichideze ruinele după primul război imperialist; nouă ne-a fost și mai greu să restabilim economia, distrusă de al doilea război. Dar noi am muncit, am învățat și am mers tot înainte, construind socialismul.

Ne-am zidit noi blocuri universitare, investindu-le cu cele mai recente, pentru timpul nostru, dispozitive. Multe clădiri au să vă servească și dumneavoastră.

Prima centrală electrică cu energie atomică, spărgătorul de gheață atomic, submarinul atomic, primul avion cu reacție și prima mașină de cibernetica – toate acestea sunt născute în vremea noastră. Și primul cosmonaut și tot contemporanul nostru – Iuri Gagarin. Prima țară a socialismului a devenit un adevărat țărm al Universului, iar noi – contemporani ai începutului de asaltare a cosmosului.

În timpul nostru imperialismul atenta la sloboda și independența popoarelor, amenința să aprindă văpaia unui război cu rachete și nuclear. Cu gândul la dumneavoastră noi salvgardam marea cauză a păcii, dreptul sacru al popoarelor la libertate. Dorim, ca în timpul dumneavoastră să se știe crimele imperialismului doar din manualele de istorie.

Dragi prieteni, tovarăși, fiici și feciori! Istoria nu se întoarce îndărăt, omul merge înainte. Totul, ce facem noi, continuați dumneavoastră. Noi vă testăm: întăriți și perfecționați societatea comunistă, sporiți bogăția și puterea marii noastre Patrii, dezvoltați știința, tehnica, cultura, luptați pentru progresul și fericirea omenirii.

În mâinile dumneavoastră puternice noi remitem ștafeta generațiilor și la jubileul de 100 de ani ai Marelui Octombrie să vă aduceți aminte de noi, cei care vă transmitem un fierbinte salut în ziua semicentenarului Revoluției.

Vă dorim fericire și succese, dragi urmași!”

O capsulă similară a fost zidită astăzi în același loc și va fi deschisă peste 30 de ani, atunci când Universitatea de Stat din Moldova va împlini 100 de ani.

IMG_0263

IMG_0267

IMG_0268

IMG_0277

IMG_0278

IMG_0282

IMG_0284