Președintele țării a semnat un decret prin care permite folosirea unităților militare pentru lichidarea consecințelor ninsorii de ieri și azi. De asemenea, acesta a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care notează șase acțiuni pe care le-a întreprins în situația creată:

#1. A dispus mobilizarea totală a Armatei Naționale pentru înlăturarea consecințelor calamităților naturale;
#2. A solicitat Guvernului și instituțiilor de stat întreprinderea tuturor acțiunilor ce se impun pentru lichidarea consecințelor;
#3. A cerut autorităților competente evaluarea necesităților în ce privește ajutorul financiar și umanitar care poate fi acordat în următoarele zile și în perspectivă, dar și riscurile unor eventuale inundații și alte consecințe negative care pot avea loc;
#4. S-a adresat autorităților publice locale în vederea asigurării cu tot necesarul pentru buna funcționare a instituțiilor, în special cele cu caracter social, spitale, policlinici, inclusiv asigurarea cu agent termic a acestor instituții, dar și a fondului locativ după caz, sau solicitări din partea populației.
#5. Examinează posibilitatea împreună cu Guvernul de a se adresa împreună Parlamentului în vederea declarării stării de situație excepțională, aceasta fiind prerogativa exclusiva a Parlamentului Republicii Moldova (articolele 12-15 din Legea privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război 212/24.06.2004).
#6. Examinează toate opțiunile de adresare către partenerii externi, instituții și organizații internaționale, state, pentru ajutor financiar și umanitar în vederea lichidării consecințelor în urma situației create.

Totodată, Dodon s-a adresat cetățenilor în vederea implicării în procesul de înlăturare a consecințelor. „Sunt sigur că dacă vom fi uniți, vom fi cooperanți, vom fi mobilizați – vom depăși situația rapid și cu mai puține consecințe negative pentru fiecare localitate, pentru țară”,a scris Dodon.

De asemenea, acesta a solicitat tuturor să abordeze situația cu maximă precauție, să țină cont de normele de securitate și protecție, în special în ce privește copiii, vârstnicii și persoanele aflate în dificultate de diferit tip. „Să acordăm ajutor în primul rând celor care au nevoie cel mai mult. Sunați vecinii, rudele, prietenii, întrebați dacă au nevoie de susținere și în măsura posibilităților să ne implicăm fiecare”, a subliniat Dodon.

decret7