Ministerul justiției anunță concurs pentru funcția Agent guvernamental. Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs este până pe 10 mai, ora 17:00. Persoanele interesate trebuie sa întrunească cerințele de bază și să depună dosarul la sediul ministerului.

Agentul guvernamental reprezintă Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO). Totodată, are responsabilități privind asigurarea executării hotărârilor acesteia în cauzele îndreptate împotriva statului nostru, solicită interpretarea, revizuirea sau rectificarea hotărîrilor CtEDO, întreprinde măsuri pentru prevenirea încălcărilor Convenției Europene.

Agentul guvernamentul nu are dreptul să dețină o altă funcție publică, cu excepția activității didactice, științifice și de creație. Funcția de agent guvernamental a fost deținută anterior de Marin Gurin, Lilian Apostol, Vladimir Grosu, Vitalie Pîrlog și Vitalie Nagacevschi.