Membrii Partidului Acțiune și Solidaritate au ținut o conferință de presă în care s-au declarat împotriva schimbării sistemului electoral actual, schimbare promovată de PD și PSRM. Aceștia au enumerat câteva modificări pe care le propun pentru îmbunătățirea actualului sistem. 

Recomandările PAS au fost incluse într-un proiect de lege propus astăzi. Acestea sunt divizate în mai multe blocuri:

Facilitarea votului în diasporă

# Mărirea limitei de buletine repartizate secțiilor de votare peste hotare de la 3000 la 8000 de buletine.

# Votarea diasporei să se permită timp de 2 zile, sâmbătă și duminică, astfel încât cetățenii aflați la distanțe mari de secția de votare să reușească să-și exprime opțiunea de vot.

# Criteriul de bază pentru constituirea secțiilor de votare din străinătate trebuie sa fie numărul de alegători prezenți la secțiile de votare la ultimele alegeri, cu accent sporit pe secțiile/localitățile unde nu au ajuns buletine de vot.

Totodată, Comisiei Electorale Centrale i se oferă dreptul ca, pe lângă criteriul de mai sus, să dispună de dreptul de a deschide și alte secții de votare pe baza înregistrării prealabile.

# Conferirea dreptului de a decide numărul secțiilor de votare în exclusivitate Comisiei Electorale Centrale, rolul Ministerului de Externe fiind unul strict organizațional (de exemplu, obținerea acordului statului gazdă, asigurarea secțiilor cu personalul necesar etc.).

Transparentizarea finanțării partidelor politice

# Finanțarea partidelor trebuie să se realizeze și în funcție de rezultatele alegerilor prezidențiale. Or, ca și în cazul alegerilor locale sau parlamentare, în cadrul scrutinului prezidențial cetățenii țării și-au exprimat susținerea pentru anumite formațiuni politice și candidații delegați de acestea. Astăzi o mare parte din cele 40 de milioane de lei de la bugetul de stat se alocă partidelor care nu se bucură de sprijinul cetățenilor.

# Micșorarea cuantumului donației maxime care poate fi acceptată de către partidele politice din partea persoanelor fizice de la 200 de salarii medii pe economie, cum este în prezent (1 060 000 lei) la 6 salarii medii pe economie (31 800 lei); micșorarea cuantumului donației maxime care poate fi acceptată de către partidele politice din partea persoanelor juridice de la 400 de salarii medii pe economie, cum este în prezent (2 120 000 lei) la 12 salarii medii pe economie (63 600 lei). Păstrarea în continuare a limitelor existente nu face altceva decât să faciliteze finanțarea partidelor politice de către o singură persoană, care ulterior, când partidul va fi la guvernare, își va promova și proteja interesele personale.

# Permiterea cetățenilor din afara țării să facă donații către partide până la 3 salarii medii pe economie (adică 15 900 lei).

# Interdicția ca angajații din cadrul instituțiilor de la stat să poată face donații în mărimi mai mari decât 10 % din venitul anual.

# Interzicerea finanțării partidelor de către companiile private ce au încheiat sau urmează să încheie contracte de achiziții publice (din fonduri publice).

Îmbunătățirea cadrului legal actual, fără schimbarea sistemului electoral

PAS propune ca o formațiune politică să arondeze câte un candidat la o unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea, iar numărul total de unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea acoperite în lista prezentată de partidul politic să nu fie mai mic de 2/3 din numărul lor total. În acest fel, în egală măsură, fiecare deputat va fi responsabil de un raion concret, dar și fiecare alegător va putea să-și acorde votul, luând în considerație numele candidatului care reprezintă unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea în care locuiește.