Pentru buna desfășurare a  schimbului intercultural în perioada  7 – 24 iulie 2017, CNTM selectează un grup de șase facilitatori. Iată ce trebuie să faci pentru a participa.

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) este o structură umbrelă a 58 de organizații de tineret, care își propune să fie organizația ce întruneşte interesele tinerilor din Moldova şi să servească drept platformă naţională unică a sectorului asociativ de tineret.

În vederea promovării educației interculturale, începând cu anul 2010 CNTM organizează Schimburi interculturale, iar din 2013 – școli de vară în „Satul Copiilor”, în cadrul cărora tinerii din Moldova dezvoltă competențele interculturale și cunosc culturile altor popoare.

Facilitatorii au următoarele responsabilități:

 • susținerea tinerilor și părinților în procesul de pregătire pentru schimbul intercultural;
 • participarea la sesiuni de pregătire și activități de consolidare a echipei, orgainzate de echipa de management a proiectului;
 • asigurarea securităţii tinerilor în timpul călătoriei;
 • administrarea responsabilităților în căsuțe (disciplină, curăţenie, de serviciul la bucătărie, igiena personală  etc.);
 • comunicarea constructivă cu coordonatorul schimbului intercultural şi cu personalul „Satului Copiilor”, pentru bună desfăşurare a schimbului intercultural;
 • monitorizarea și susținerea participanților în organizarea activităților de follow-up la întoarcere în țară.

Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții:

 • experienţă de lucru, inclusiv în calitate de voluntar, cu tinerii;
 • vârsta de la 22 ani;
 • studii în domeniul Științelor Sociale;
 • cunoaşterea limbilor română, engleză şi rusă;
 • cunoștințe în domeniul educației non-formale, drepturilor omului și nediscriminării;
 • competențe de comunicare, negociere și de lucru în echipă;
 • abilități de gestionare eficientă a situaţiilor de stres;
 • disponibilitate de participa în faza de pregătire şi de a susţine tinerii în multiplicarea cunoştinţelor acumulate după schimbul intercultural;
 • posibilitatea de a călători peste hotare pentru o perioadă de 3 săptămâni;
 • deținerea unui pașaport biometric internațional, valabil până în februarie 2018;
 • experienţă în însoţirea tinerilor în alte localităţi şi asigurarea securităţii acestora va constitui un avantaj.

Modalitatea de înscriere şi selectare

Persoanele interesate vor expedia doar prin e-mail la [email protected] dosarul denumit „Facilitator schimb intercultural”, care va conţine CV-ul şi Formularul completat.

Pentru mai multe detalii privind profilul candidaților și responsabilitățile acestora, vă încurajăm să consultați Termenii de Referință și Ghidul Facilitatorului

Data-limită de înregistrare este 24 aprilie 2017. Persoanele selectate pentru a doua etapă a concursului vor fi invitate la interviu.

Pentru informaţii suplimentare, consultați pagina web a CNTM.