Ce este un Consiliu al elevilor? Care este importanța acestuia? Cum se constituie corect un Consiliu și cum funcționează? Pentru a valorifica și susține participarea elevilor la luarea deciziilor în context educațional, #diez a decis să răspundă la toate aceste întrebări printr-un material dedicat în totalitate celor care planifică să devină o voce reprezentativă pentru colegii lor.

Ce este un Consiliu al elevilor?

Un Consiliu al elevilor (CE) este un organ de autoconducere și reprezentativ al elevilor. Acesta este implicat în identificarea și soluționarea problemelor care îi privesc pe elevi și își desfășoară activitatea în parteneriat cu echipa managerială, cadrele didactice și părinții. Este, de asemenea, un mijloc prin care elevii din învățământul preuniversitar oferă reacții Ministerului Educației și administrației școlilor despre modul în care acestea se fac utile pentru elevi.

De ce un astfel de consiliu este important?

O societate democratică cu un sistem de învățământ efectiv nu poate exista fără ca elevii să participe la luarea deciziilor care țin de propria lor educație. Educația pornește mereu de la elevi, și nu profesori sau instituții de învățământ, fapt care poate fi ușor exemplificat prin platformele Coursera sau Academy+, care le oferă elevilor posibilități de dezvoltare uneori chiar mai mari decât o instituție clasică. Din toate acestea derivă importanța existenței organelor de autoconducere a elevilor, fie acestea reprezentative, consultative, afiliate sau nu unui organ de stat etc.

CE mai poate fi numit și Senat, Parlament etc., în dependență de ingeniozitatea elevilor care fac parte din acesta, dar indiferent de cum e numit, este important de realizat că atribuțiile și scopul CE nu se rezumă doar la organizarea evenimentelor distractive, concursurilor etc., ci este unul mult mai substanțial. Astfel, un CE participă la luarea deciziilor la diferite niveluri: instituțional, local, municipal, raional sau chiar național.

Consiliile elevilor pot fi și cele mai accesibile opțiuni de a face schimbări „de jos în sus”. Partea proastă e că în Moldova, în majoritatea cazurilor ele nu există sau nu sunt funcționale, existând „pentru bifă”, respectiv rezumându-și activitatea la chestiuni puțin importante și nefiind luate în calcul de echipa managerială sau orice altă structură din domeniu. Este adevărat că există și consilii puternice, care le oferă elevilor voce, acestea fiind însă centralizate preponderent în Capitală, ceea ce nu schimbă faptul că marea parte a elevilor din țară nu sunt nici auziți și nici ascultați.

 

Senatul Elevilor Liceului Teoretic „Ion Creangă”

Senatul Elevilor Liceului Teoretic „Ion Creangă”, mun. Chișinău

Cum se formează și cum funcționează un astfel de consiliu

Oricine este sau ar vrea să devină un reprezentant al elevilor, trebuie să studieze Anexa 1 la Ordinul Ministerului Educației nr. 136 din 26 martie 2013, emis încă de ex-ministrul Educației, Maia Sandu, care oferă instrucțiuni clare privind constituirea și funcționarea consiliilor elevilor. Ambele documente (ordinul și anexa) le oferă tuturor elevilor dreptul de a participa la luarea deciziilor, evaluarea instituției din care fac parte și a învățământului în general etc., ceea ce înseamnă că nimeni nu poate refuza un grup de elevi cu inițiativă în formarea unui nou consiliu sau în reformarea unuia existent în cazul ineficienței acestuia. Ba mai mult, directorii instituțiilor de învățământ, precum și șefii direcțiilor raionale/municipale educație, tineret și sport sunt responsabili de constituirea consiliilor și crearea condițiilor favorabile pentru funcționarea acestora.

Toate detaliile privind atribuțiile și reponsabilitățile fiecărui actor sunt descrise în Anexa 1, numită și Instrucțiunea privind constituirea și funcționarea Consiliului Elevilor. Aceasta conține un algoritm concret bazat pe 3 capitole:

#1. Consiliul elevilor: Rol, Funcții și Obiective – primul capitol ne vorbește despre scopul consiliului, obiectivele și funcțiile acestuia, atingând și subiecte precum cooperarea între Consiliul elevilor și echipa managerială, directorul instituției, profesorii, Consiliul părinților, ceilalți elevi etc.

#2. Crearea și alegerea Consiliului elevilor – este o instrucțiune elementară de constituire a unui consiliu democratic și corect, aici fiind descrise astfel de aspecte ca numărul membrilor și componența Consiliului, nominalizarea și alegerea membrilor, ocuparea locurilor vacante, pierderea calității de membru și dizolvarea Consiliului. Respectiv, capitolul II este primul pas spre formarea unui CE și un bun ghid pentru crearea sau reformarea unui consiliu, în special în cazurile în care grupul de inițiativă nu știe de unde să înceapă activitatea sau nu are destulă experiență.

 

Alegerile pentru funcția de Președinte al Senatului Elevilor Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi”

Alegerile pentru funcția de Președinte al Senatului Elevilor Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi”

#3. Managementul Consiliului elevilor – compus din 13 compartimente, capitolul III vizează deja funcționarea propriu-zisă a unui Consiliu. Aici sunt prezentate strategii de dezvoltare, formare a membrilor, desfășurare a ședințelor, organizare internă etc. Tot aici sunt descrise responsabilitățile membrilor unui CE, organele de conducere a acestuia, comisiile și grupurile de lucru din cadrul acestuia. De asemenea, este indicat rolul profesorului-coordonator al unui CE și atribuțiile acestuia. Activitățile unui CE și planificarea lor sunt și ele descrise amănunțit. Capitolul se finalizează cu un algoritm de evaluarea a Consiliului elevilor și un articol despre resursele unui CE. Cel din urmă se referă la buget, persoane resursă, susținere de orice fel din partea echipei manageriale etc.

Totuși, pe lângă acest ordin, reprezentanții elevilor se pot baza în procesul activității lor pe orice alt act normativ relevant (Codul Educației, alte ordine emise de Minister, Convenția Internațională privind Drepturilor Copilului, Codul de etică al cadrului didactic etc.). Toate actele de acest tip sunt puse la discreția oricărui cetățean interesat pe site-ul oficial al Ministerului Educației.

 

Ședința Consiliului Raional al Elevilor din Ștefan-Vodă

Ședința Consiliului Raional al Elevilor din Ștefan-Vodă

Cum are loc participarea la luarea deciziilor

Orice instituție de învățământ preuniversitar funcționează în baza deciziilor a trei organe de nivel instituțional: Consiliul pedagogic, Consiliul metodic și Consiliul de administrație. Un Consiliu de administrație decide, de exemplu, orarul instituției, deleagă persoane în comisia de alegere a directorului instituției și  a directorilor adjuncți, fiind principalul actor ce se ocupă de aspectul administrativ al funcționării unei instituții.

La ce trebuie să atragă atenția un elev este cadrul legal în vigoare presupune că un Consiliu de administrație trebuie să fie format din mai mulți actori de diferite nivele, printre care se numără și elevii. Respectiv, orice organ reprezentativ al elevilor are dreptul să delege un membru al său pentru ca acesta ulterior să devină membru cu drepturi depline a Consiliului de administrație, fără a putea fi refuzat.

Participarea la ședințele Consiliului de administrație exclude posibilitatea neglijării opiniei elevilor, astfel încât reprezentantul CE posedă, conform regulamentului de funcționare a Consiliilor de administrație, dreptul la vot și dreptul la exprimarea opiniei. Totuși, pentru a exercita votul sau pentru a se manifesta în raport cu o problemă sau alta, un reprezentant al elevilor va trebui să consulte în prealabil întreg CE-ul.

Vă îndemnăm să nu ezitați în a cere pentru elevi un loc de membru în Consiliul de administrație, în caz că nu a fost încă oferit. Și vă sfătuim să vă informați în prealabil despre acest organ și atribuțiile sale, consultând ordinul 77 din 20 februarie 2015 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din instituțiile de învățământ general.

Consiliul Național al Elevilor. Atelier de lucru.

Consiliul Național al Elevilor. Atelier de lucru.

Consiliul Național al Elevilor

La nivel național, elevii Republicii Moldova sunt reprezentați de Consiliul național al elevilor de pe lângă Ministerul Educației (CNE), care este un organ consultativ al Ministerului. Printre ultimele realizări ale CNE se numără efectuarea raportului privind existența și funcționarea CE în Republica Moldova și sondajul cu referire Disciplinele Opționale oferite în instituțiile din țară.

În prezent, CNE colectează date privind volumul temelor pentru acasă și modul în care acesta afectează elevii. Pentru a contribui la colectarea datelor puteți răspunde la acest chestionar.

Întrunindu-se de patru ori pe an în cadrul unor ateliere de lucru, CNE le prezintă reprezentanților Ministerului Educației problemele identificate în acest context, și vine cu feedback privind actele normative care urmează a fi emise de Minister. Ultimul atelier, spre exemplu, a avut ca subiect de dezbatere modificarea planului-cadru național pentru învățământul liceal. Următorul atelier se va desfășura în luna mai.

Totodată, CNE își propune crearea unei conexiuni piramidale între Consiliile elevilor din țară, pentru a spori reprezentativitatea elevilor la toate nivelele de organizare administrativă. Respectiv, se analizează o nouă metodă de delegare a elevilor în astfel de structuri: de la consiliile școlare la cele raionale/municipale, și respectiv, la cel național, constituirea treptei din mijloc fiind foarte importantă în viziunea membrilor CNE, dar și foarte greu realizabilă. Acceptarea unei astfel de forme de organizare va face posibilă consultarea a unui număr mult mai mare de elevi înainte de înaintarea unei poziții din partea acestora, acesta fiind scopul primordial al CNE, care este și un mecanism menit să asigure dreptul elevilor la exprimarea opiniei.

CNE România. Adunarea Generală. Februarie 2017, Vâlcea

CNE România. Adunarea Generală. Februarie 2017, Vâlcea.

Consultarea elevilor la nivel european

Consultarea elevilor privind politicile sociale și educaționale ce țin de tineret este practicată pe larg și la nivel european. Două structuri de acest tip sunt EUPAS și OBESSU. Până în prezent însă, elevii moldoveni au reușit să participe numai la câteva Adunări Generale a EUPAS. Totuși, mai multe structuri de tineri din țară își propun să adere la o organizație internațională de tipul celor enumerate mai sus.

Nici România nu rămâne în urmă, având sub egida Ministerului Educației un Consiliu național al elevilor cu statut independent, membru al OBESSU și existent de peste 10 ani. Fiind parteneri cu CNE Moldova, colegii din România se împart cu experiența lor asistând la atelierele CNE și invitând membrii acestuia la Adunările Generale de peste Prut. Iată ce scrie presa românească despre realizările acestui organ reprezentativ al elevilor: „Adolescenții care schimbă România” (romanialibera.ro); „Inspectorii școlari, șomați de Consiliul Elevilor” (adevărul.ro).

10978563_1584157028465008_5917527313366556128_n-840x315

Reprezentanții elevilor care întâlnesc dificultăți sau piedici în procesul constituirii unui CE sau managementului acestuia se pot adresa direct la membrii Consiliului național prin intermediul paginii de Facebook. Pentru alte detalii puteți studia sursele prezentate în acest articol.