Primăria municipiului Chişinău anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de șef al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a Capitalei.

Scopul general al funcţiei:

-Organizarea și dirijarea activităților de urbanism la realizarea Planului Urbanistic General al orașului Chișinău, Planului de Amenajare a Teritoriului municipiului Chișinău;

– Asigurarea executării prevederilor legislației în domeniul administrării terenurilor proprietate municipală, precum și realizarea altor sarcini de bază și atribuții de serviciu ale funcționării direcției.

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, licenţă sau echivalentă în domeniul de formare profesională: a) I. Arhitectură şi urbanism, cu specializările: 1. Arhitectură (studii integrate); 2. Urbanism şi amenajare a teritoriului; II. Construcţie şi inginerie civilă: 1, 2. Construcţii şi inginerie civilă.

Studii de master în domeniile: – Inginerie structurală; – Urbanism şi amenajare a teritoriului. b) cursuri de perfecționare profesională în domeniul managementului, administrației publice și legislației; c) certificate profesionale în domeniile specifice de activitate.

Vechime în muncă: – 4 ani de experienţă profesională în domeniul managementului de conducere; – să aibă o activitate de cel puţin 7 ani în domeniul de proiectare în construcții sau cercetări științifice în domeniu;

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul până la data 12 mai 2017. Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83), bir. 56, telefon de contact 022-201530, Serviciul resurse umane, adresa de email: irina.voicu @pmc.md.

Vezi formularul aici.