Centrul Artico anunță concurs de selectare a unui coordonator de comunicare și PR pentru a spori vizibilitatea organizației și a activităților desfășurate de aceasta. Iată ce aptitudini sunt necesare.

Artico este o instituție de educație non-formală care oferă copiilor și tinerilor oportunități de dezvoltare, informare, formare, consultanță, suport, relaționare prin implicare în activități, proiecte sociale, culturale, sportive și tehnice. Instituția asigură coordonarea la nivel național a activităților centrelor similare din țară.

Responsabilitățile postului:

# dezvoltarea bazei de date privind mass-media naţională, organizarea evenimentelor media și dezvoltarea relațiilor cu mass-media, realizarea comunicatelor de presă, conferințe de presă;

# propunerea și dezvoltarea campaniilor de comunicare și promovare;

# elaborarea articolelor pentru publicare în presa locală, cât şi națională, precum şi pe pagina web a centrului, pe rețelele de socializare etc;

# actualizarea informațiilor pe pagina web artico.md, pe rețelele de socializare;

# alte sarcini tangențiale activității de comunicare și PR al organizației;

Profilul candidatului:

# Absolvent de studii superioare în domeniul Jurnalismului sau a Știinţelor comunicării;

# Bune abilități practice în elaborarea comunicatelor de presă, articolelor, administrarea paginii web și a rețelelor de socializare, elaborarea de materiale grafice de promovare;

# Persoană pro-activă, cu inițiativă, dinamică, orientată pe rezultat, cu abilități organizatorice;

# Persoană care știe (sau vrea să înveţe) să creeze concepte de campanii de PR și comunicare, strategii, planuri de comunicare;

# Persoană cu atitudine: spirit de echipă şi iniţiativă,  responsabilitate, rezistentă la efort şi stres și cu o tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV la adresa electronică [email protected] până la sfârșitul lunii aprilie.