Profesorii de Limba Engleză din toată Moldova sunt invitați să participe la ediția a 4-a a Conferinței Internaționale, practico-științifice a profesorilor de Limba Engleză, organizată de către „META — Moldova”, care va avea loc pe 28-30 aprilie.

Teaching English to the Selfie generation – conferință pentru profesorii de limbă engleză din întreaga țară

Acest eveniment oferă profesorilor posibilitatea de a afla despre noile tendințe și metode de predare a limbii engleze de la colegi din Marea Britanie, România, SUA, Ucraina, Croația, Turcia, Grecia, etc.

Participanții la eveniment vor avea posibilitatea să:

#1. prezinte un proiect de lecție, articol științific în cadrul sesiunilor paralele din data de 29 sau 30 Aprilie;
#2. participe la sesiunile din cadrul conferinței prezentate de specialiști din Moldova și de peste hotare;
#3. publice articole în broșura conferinței (publicație activă) sau în ediția specială a META Magazine (publicație pasivă) care va fi editată până la începutul Conferinței;
#4. să întâlnească profesori de limba engleză din diferite țări în cadrul conferinței;
#5. să lanseze și să afle mai multe despre proiecte dedicate dezvoltării profesionale și implicarea elevilor în proiecte de colaborare cu instituțiile de învățământ din străinătate.

Agenda Conferinței:

28 Aprilie 2017 — găzduit de Liceul teoretic Gheorghe Asachi (sala de festivități). (strada București 64)
14.00-15.30 Înregistrarea participanților;
15.30 — 16.30 Ceremonia de deschidere a conferinței — oaspeți de onoare; reprezentați ai Ministerului Educației, Ambasadei Marii Britanii și a partenerilor din diferite țări;
16.30 — 18.00 Sesiunile plenare prezentate de oaspeți de onoare din Croația, Marea Britanie, etc.

29 Aprilie 2017 — găzduit de Liceul teoretic Spiru Haret (strada Maria Cibotari 53)
10.00 — 13.00 Sesiunile teoretico-practice paralele, prezentate de specialiști din Moldova și de peste hotare;
13.00 — 14.00 Prânz;
14.00 — 17.00 Sesiunile teoretico-practice paralele, prezentate de specialiști din Moldova și de peste hotare;
18.00 — 20.00 Cină și concert organizat cu ocazia celei de a 4-a ediții a Conferinței Internaționale a Profesorilor de Limba Engleză — organizat de Liceul teoretic Onisifor Ghibu. (strada Nicolae costin 63A).

30 Aprilie 2017
10.00 — 13.00 Sesiuni paralele găzduite de Liceul Spriu Haret;
13.00 — 14.30 Ceremonia de închidere a Conferinței.

Organizatorii asigură cazare și rambursează cheltuielile de transport pentru participanții din regiuni.Pentru a afla mai multe detalii despre Conferință și posibilități de participare vă recomandăm să accesați site-ul evenimentului.