Astăzi, 24 martie 2017, Comisia Electorală Centrală, în cooperare cu Filiala din Chișinău a Institutului internațional pentru monitorizarea dezvoltării democrației, parlamentarismului şi respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor-membre AIP CSI, a premiat câștigătorii concursului de eseuri cu temele „Dreptul la vot”, ”Alegerile – un pas spre viitor” și ”Noi – viitorii alegători”.

Concursul s-a desfășurat în perioada 21 februarie – 15 martie 2017 și a fost organizat pentru elevii claselor a X-a – a XI-a din instituţiile de învățământ din municipiul Chișinău și UTA Găgăuzia. Obiectivele concursului au vizat informarea tinerilor privind dreptul lor de vot; sensibilizarea tinerilor privind importanţa votării pentru edificarea unei societăţi democratice; identificarea şi stimularea tinerilor cu aptitudini creative şi cunoştinţe în domeniul aplicat; încurajarea cetăţenilor de a participa la alegeri.

La concurs au participat 17 lucrări, iar evaluatorii le-au apreciat în funcție de actualitatea și originalitatea abordării subiectelor anunțate.

Membrii Comisiei Electorale Centrale au mulțumit elevilor și profesorilor ce i-au ghidat pentru implicare și participare activă. Tinerii au fost chemați să se implice activ în procesul decizional, iar îndemnurile lansate în lucrările expuse să le realizeze în viața de zi cu zi.

Câștigătorii premiului mare au fost desemnați următorii elevi:

  • Anastasia Mironova, Liceul teatral orășenesc, mun. Chișinău;
  • Veronica Ciolac, Liceul teoretic, ”B. Ianacoglo”, com. Corceac, UTA Găgăuzia;
  • Anastasia Socolova, Liceul teoretic ”Chiril și Metodiu”, mun. Chișinău.