„Pădurea și Energia” este genericul din acest an al „Zilei Internaționale a Pădurilor”, eveniment care se marchează la nivel internațional în fiecare an la 21 martie, începând cu anul 2012. Această zi a fost declarată printr-o rezoluție a Organizației Națiunilor Unite, care are ca inițiativă implicarea țărilor lumii în desfășurarea activităților de susținere și promovare a importanței pădurilor.

Conform informațiilor publicate de Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite, circa 900 mln de oameni care activează în sectorul forestier din țările dezvoltate contribuie la procesul de asigurare a populației cu resurse energetice. Grație plantării rationale a copacilor în orașe se poate atinge diminuarea temperaturii aerului cu 2-8 grade Celsius, aceasta este contribuția pădurilor la diminuarea efectelor schimbărilor climatice.

Tradițional și în acest an, Agenția „Moldsilva” împreună cu întreprinderile silvice subordonate au elaborat un plan de acțiuni care include organizarea la nivel național și local, a unui șir de activități de promovare și celebrare a Zilei Internaționale a Pădurilor. Astfel, în perioada 20-24 martie, se va desfășura campania de informare și mediatizare, pentru a încuraja participarea societății civile, mass-media, ong-uri de mediu la acțiuni de plantare, salubrizare dar și protejare a resurselor forestiere.

În acest context, va fi organizată o masa rotundă cu genericul “Pădurea și Energia”, în cadrul căreia se va aborda consumul de energie, starea actuală și căile de rezolvare a necesităților energetice a Republicii Moldova, (contribuția biomasei), rolul ecosistemelor forestiere în reducerea cantității gazelor cu efect de seră. Entitățile subordonate la nivel local vor desfășura campanii de informare și conștientizare în rândul copiilor/elevilor/tinerilor ai instituțiilor de învățământ sau cele de tip rezidențial prin lecții teoretice, practice, ieșiri în teren, implicarea în campania de plantare de primăvară, inclusiv salubrizarea sectoarelor de pădure, instalarea coliviilor pentru păsări, curățarea albiilor râurilor și bazinelor acvatice din fondul forestier, concurs de desen, poezie și proză consacrate pădurii etc.