Mai mulți tineri au înaintat către Ministerul Educatiei propunerea de a modifica punctajul în baza caruia se poate acorda, la cerere, nota „10”, din oficiu, la proba de examen la limba străină din cadrul examenului de Bacalaureat, candidaţilor care au promovat examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi deţin certificat sau diplomă, care atestă un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului B2 (C1 pentru candidaţii din clasele bilingve), corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi.

)În textul petiției se arată că la momentul emiterii Ordinului nr. 157 din 20 martie 2015, și anume punctul 1 din Anexa nr.1 , era în vigoare Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi (în continuare – CEFR) aprobat în 2008, conform căruia nivelul B2 corespunde cu punctajul 87-109, cerfiticat în urma susținerii examenului internațional TOEFL. Anume din acest considerent în Anexa nr.2 a Ordinului sus menționat a fost stabilit că pentru acordarea notei ”10” (zece) din oficiu, este necesar de a obține punctajul ”86-109” pentru B2, iar 110-120 puncte pentru C1.

Însă, Educational Testing Service (în continuare – ETS) a revizuit în august 2015 Memorandumul „The Association Between TOEFL iBT® Test Scores and the Common European Framework of Reference (CEFR) Levels”. Astfel, conform noilor prevederi ale CEFR, nivelul B2 corespunde cu 72-95 puncte, iar nivelul C1 cu 95-120 puncte.

17357518_840435242765214_1589884020_o

Tinerii susțin că Ministrul Educației nu se conformează Serviciului Educațional de Testare, făcând discriminare între elevii care dețin certificate/diplome diferite care atestă un nivel de competență lingvistică, cum ar fi Cambridge sau IELTS.

În textul petiției aceștia menționează că peste hotare, la dmitere la universități, pentru nivelul B2 se solicită minimum 72 puncte la TOEFL.

Astfel, tinerii solicită ministerului să examineze propunerea de a modifica Anexa nr.2 la Ordinul Ministrului Educației nr. 157 din 20 martie 2015 și anume modificarea punctajului din „86-109 puncte B2” în „72-95 puncte B2” și din „110-120 puncte C1” în „95-120 puncte C1”, punctaj ce corespunde examenului „Test of English as a Foreign Language -Internet-based Tests TOEFL (iBT)”, astfel încât modificările respective să fie puse în aplicare până la susținerea examenului național de Bacalaureat, sesiunea de examene 2017.

Mai jos puteți citi textul petiției:

page0001