Ministerul Educației informează despre posibilitatea de aplicare la Programul de burse - KNB Scholarship 2017 oferite de către Ministerul Cercetării, Tehnologiei și Învățământului Superior al Republicii Indonezia.

Guvernul indonezian oferă pentru anul academic 2017 – 2018, 135 de burse de studii (ciclul I – Licență și ciclul II – Master), destinate cetățenilor țărilor în curs de dezvoltare, inclusiv cetățenilor Republicii Moldova.

Pentru aplicare la Programul de burse este necesară obținerea unei scrisori de recomandare din partea Ambasadei Republicii Indonezia la București. Cererea de obținere a scrisorii de recomandare se va depune direct la Ambasadă nu mai târziu de 22 mai 2017.

Tinerii pot alege mai multe domenii de studiu cum ar fi: științe umaniste, inginerie, știință, sociologie, educație.

Criterii de eligibilitate:
#1. Vârsta maximă de 35 de ani;
#2. Certificarea cunoașterii limbii engleze.

Aplicarea se va realiza online până la 30 mai 2017.

Pentru informații adiționale privind condițiile programului de burse și procedura de aplicare accesați adresa web și consultați Anexa.