Tinerii pasionați de cultura și limba italiană sunt invitați să participe la un concurs de eseuri în limba italiană cu tematica „Italia tra le pagine di un libro”. Premiul concursului este o călătorie în Italia pe durata a 10 zile.

Criterii de eligibilitate:

#1. să fii student înscris la una din Universităţile prezente pe teritoriul Republicii Moldova;
#2. să cunoști sau să studiezi, obligatoriu, limba italiană;
#3. să ai cel puțin 18 ani.

Candidaţii vor trebui să elaboreze un scurt eseu, în limba italiană, la tema „Italia între paginile unei cărţi”, în care să relateze „experienţa” lor personală despre cum au descoperit, prin intermediul lecturii basmului „Pinocchio” de Carlo Collodi, obiceiurile, valorile şi contextul Italiei de la sfârşitul sec. al XIX.

Caracteristicile eseului:

– trebuie să fie scris în limba italiană;
– să nu depăşească 9000 semne (spaţii excluse);
– să fie redactat în format electronic (WORD, caractere Times New Roman 12, spaţiul între rânduri 1,5);
– la începutul eseului trebuie să fie indicat numele studentului-autor;
– la sfârşitul eseului, într-o notă, trebuie să fie citată ediţia şi, eventual, numele traducătorului al volumului „Pinocchio” de Carlo Collodi utilizat de către studentul-autor al eseului.

Se recomandă lectura versiunii originale a basmului, pe care candidaţii o pot consulta AICI.

Eseurile trebuie prezentate în modalitatea indicată mai sus în perioada 01.03.2017 – 30.04.2017, iar premierea câştigătorilor va avea loc la 02.06.2017.

Modalitate de prezentare: Lucrările trebuie să fie expediate pe adresa electronică:[email protected] Fiecare eseu trebuie să fie însoţit de CV-ul autorului (ataşat ca document separat) şi de versiunea electronică (în PDF) a certificatului de înscriere la una din universităţile din Republica Moldova, valabil pentru anul de studii 2016-2017.

Juriul: Lucrările vor fi examinate de un juriu format din experţi de limbă şi cultură italiană. Juriul va lua în considerare următoarele criterii:
cunoaşterea limbii italiene (40 p.), originalitatea şi creativitatea (30 p.), raportarea la temă (30 p.). Fiecare eseu va putea obţine maxim 100 puncte.

Se precizează următoarele:
• în momentul selecţionării, eseurile vor fi prezentate în formă anonimă (fără indicarea numelui autorilor).
• deciziile fiecărui jurat în parte vor fi considerate definitive şi incontestabile.
Toţi candidaţii admişi, în faza de preselecţie, la concurs vor fi invitaţi pentru un interviu. Concurenţii vor fi invitaţi să participe la ceremonia de premiere a concursului care va avea loc la Chişinău la 2 iunie 2017 (Sărbătoarea Naţională a Republicii Italiene).

Fiecare participant este responsabil de conţinutul propriului eseu, şi, prin expedierea textului, garantează că acesta este inedit şi că nu încalcă în niciun fel drepturile unor terţe persoane. Orice autor poate participa doar o singură dată, trimiţând prin urmare un singur text. Participanţii şi câştigătorii nu vor putea cere drepturi asupra unor eventuale publicări ale eseurilor în publicaţiile organizatorilor. În cazul în care datele incluse vor rezulta incomprehensibile, incomplete sau neadevărate, câştigătorul nu va avea dreptul să-şi ridice premiul. Neprezentarea la interviu va duce la excluderea candidatului din concurs.

Premiul I al concursului este un stagiu de voluntariat de circa 10 zile, care se va desfăşura la o bibliotecă italiană (sau la o altă instituţie culturală) în perioada estivă (în lunile iulie/august). Câştigătorul va beneficia de o călătorie gratuită tur/retur din Chişinău până la locul desfăşurării stagiului, cazare şi toate condiţiile prevăzute de lege pentru un stagiu fără remunerare (asigurare).

Alte premii: cărţi şi alte cadouri oferite de către organizatori.

Concursul este la cea de-a patra ediție și este promovat de Asociaţia de Promovare Socială Italia-Moldavia (Besozzo – Varese), de Fundaţia de Promovare Socială COPILUL (Chişinău), în colaborare cu Asociaţia Culturală “Il Furore dei Libri” din Rovereto (Trento – Italia).