Absolvenții de liceu au posibilitatea să își testeze cunoștințele și, totodată, să se familiarizeze cu modelele testelor de examen. În acest scop, Agenţia de Asigurare a Calităţii a publicat modele de teste şi bareme de corectare la fiecare disciplină de examen din cadrul examenelor de absolvire a învăţământului liceal.

Reamintim că, examenele de bacalaureat din acest an vor avea loc între 2 și 20 iunie 2016. Sesiunea va avea loc conform orarului ce urmează:

2 iunie (vineri) – Limba şi literatura română (alolingvi)
6 iunie (marți) – Limba de instruire
9 iunie (vineri) – Limba străină
13 iunie (marți) – Matematica (real), Istoria românilor şi universală (umanist), Arte (arte), Sport (sport)
16 iunie (vineri) – Examenul la solicitare (geografie, fizică, chimie, biologie, matematică, istoria românilor și universală, informatică)
20 iunie (marți) – L. ucraineană/ bulgară/găgăuză (real, umanist).

Limba şi literatura română, şcoala alolingvă 

Test 1              Barem 1

Test 2              Barem 2

Limba de instruire 

 • Limba şi literatura romană (profilul real)

Test 1             Barem 1

Test 2             Barem 2

 • Limba şi literatura romană (profilul umanistic)

Test 1             Barem 1

Test 2             Barem 2

 • Limba şi literatura rusă (profilul real)

Test 1             Barem 1

Test 2             Barem 2

 • Limba şi literatura rusă (profilul umanistic)

Test 1             Barem 1

Test 2             Barem 2

Limba străină 

 • Limba engleză
Test 1              Test 2
 •  Limba franceză
Test 1              Test 2
 • Limba franceză, clase bilingve
Test 1              Test 2
 • Limba germană
Test 1              Test 2
 • Limba italiană
Test 1              Test 2
 • Limba spaniolă
Test 1              Test 2
 • Limba turcă
Test 1              Test 2

Disciplina de profil 

 • Istoria românilor şi universală, profilul umanistic

Teste şi bareme în limba română

Teste şi bareme în limba rusă

 • Matematica, profilul real

Teste şi bareme în limba română

Teste şi bareme în limba rusă

 • Pregătirea sportivă

Teste şi bareme în limba română

Teste şi bareme în limba rusă

Disciplina la solicitare 

 • Biologia

Teste şi bareme în limba română   Profilul real  Profilul umanistic

Teste şi bareme în limba rusă       Profilul real  Profilul umanistic

 • Chimia

Teste şi bareme în limba română   Profilul real  Profilul umanistic

Teste şi bareme în limba rusă       Profilul real  Profilul umanistic

 • Fizica

Teste şi bareme în limba română   Profilul real  Profilul umanistic

Teste şi bareme în limba rusă       Profilul real  Profilul umanistic

 • Geografia

Teste şi bareme în limba română   Profilurile real, umanistic

Teste şi bareme în limba rusă       Profilurile real, umanistic

 • Informatica

Teste şi bareme în limba română   Profilul real  Profilul umanistic

Teste şi bareme în limba rusă       Profilul real  Profilul umanistic

 • Istoria românilor şi universală

Teste şi bareme în limba română   Profilul real  Profilul artă

Teste şi bareme în limba rusă       Profilul real  Profilul artă

 • Matematica

Teste şi bareme în limba română   Profilul umanistic

Teste şi bareme în limba rusă       Profilul umanistic