Potrivit Direcției Generale Comerț, Alimentație Publică și Prestări Servicii (DGCAPPS), doritorii de a organiza o terasă, pot depune oricând o cerere și începe activitatea chiar de la 1 aprilie 2017.

Potrivit proprietarilor de localuri, majoritatea teraselor planifică să se deschidă în week-end-ul 14-15 aprilie, și vor rămâne deschise până la mijlocul lunii octombrie 2017.

Vedeți aici o listă de terase din Chișinău recomandate de cititorii #diez, iar aici – vedeți o listă cu terase unde puteți admira Chișinăul de la înălțime

Condiții și restricții la organizarea teraselor de vară/sezoniere

Photo Credit: Room Cafe

Photo Credit: Room Cafe

La examinarea cererii privind elaborarea schemei de amplasare a terasei de vară se va ține cont de următoarele condiții și restricții:

a) terasa de vară/sezonieră;

#1. nu va depăși limitele clădirii în care este autorizată unitatea de alimentație publică;

#2. nu va bloca accesul în curțile imobililor și nu va afecta traficul pietonilor și al autovehiculelor;

#3. mobilierul terasei va fi din lemn, plastic sau fier forjat și în concordanță cu restul elementelor ce alcătuiesc terasa. Umbrelele folosite vor exclude culorile stridente în favoarea celor pastelate și nu vor conține înscrisuri stridente. Amplasamentul terasei va fi decorat cu aranjamente florale;

#4. va activa în limita regimului de lucru stabilit;

#5. partea trotuarului pe care circulă pietonii nu va fi mai mica de 2,25m.

b) se interzice organizarea terasei de vară:

#1. lângă unitățile de alimentație publică anexate, anexate-încorporate și încorporate în blocurile locative, fără acordul gestionarului blocului locativ;

#2. la o distanță mai mică de 20m de la terenurile de colectare a deșeurilor;

#3. pentru cazurile când trecerea pietonilor se preconizează a fi organizată pe porțiunea de trotuar aflată între unitatea de alimentație publică și mesele de deservire;

#4. pe lângă unitățile de comerț și prestări servicii;

c) se interzice:

#1. amplasarea de televizoare și difuzarea muzicii. Este încurajată muzica live pe un ton redus, programe de activitate culturală (expoziții, teatru etc.) în aer liber. Programul maxim de activitate culturală va fi de până la ora 22.00.

#2.  prepararea în aer liber a oricăror produse culinare;

#3. funcționarea teraselor organizate în raza de 200 m de la blocurile de locuit după ora 22.00.

Deținătorii de terase de vară/sezoniere au următoarele obligații:

#1. să respecte regimul de lucru stabilit;

#2. salubrizarea permanentă a teritoriului ocupat;

#3. să asigure păstrarea ordinii publice în cadrul perimetrului terasei;

#4. să amenajeze și să întrețină aranjamentele florale care demarchează terasa, precum și toaletele publice în incinta unității de alimentație publică în preajma căreia se amenajează terasa;

f) la sfârșitul sezonului estival, beneficiarii teraselor sezoniere sunt obligați să elibereze terenul, să-l aducă în starea lui inițială și să notifice DGCAPPS despre încetarea activității.

Photo Credit: Mojito

Photo Credit: Mojito