În cadrul unui seminar de informare ce a avut loc la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor s-a discutat despre posibilitatea implementării tehnologiilor europene în realizarea proiectelor cu referire la managementul deșeurilor solide din țara noastră, precum și utilizarea soluțiilor tehnologice pentru securizarea sistemului de management a deșeurilor.

“Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin proiectele ce le realizează are scopul de a îmbunătăți situația în domeniul gestionării deșeurilor și a pune la dispoziția cetățenilor servicii publice de calitate. În acest context, schimbul de experiență și bunele practici, in special cu țările europene ne favorizează și ne propune mai multe oportunități de realizare eficientă a proiectelor inițiate. În acest context, menționez că în următorii patru ani vom realiza patru mari proiecte în domeniul vizat și evenimentul este binevenit pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, agenţii economici, investitori şi persoane fizice, care sunt interesate de îmbunătățirea situației în domeniu, în localitățile în care locuiesc”, a subliniat viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ion Stratulat, în discursul de salut.

Totodată, viceministrul Stratulat a vorbit și despre Codul Practic în construcții ce are drept scop reducerea ponderii deşeurilor provenite din construcţii şi demolări, prin asigurarea unui sistem eficient de depozitare temporară și separare la locul producerii, sporirea gradului de valorificare și reciclare ale deșeurilor și reducerea gradului de periculozitate ale acestora asupra mediului și sănătăţii populaţiei.

În cadrul discuțiilor, drept exemplu de tehnologii moderne în construcția depozitelor de deșeuri, o companie din Slovacia a prezentat soluții de securizare a sistemului de management, precum și modalitătți de monitorizare a depozitelor de deșeuri.

Participanții au demonstrat un interes deosebit față de tehnologiile moderne în construcția depozitelor de deșeuri. Cei prezenți au comunicat că în procesul de proiectare și realizare a proiectelor vor propune utilizarea tehnologiilor cunoscute.