Datele statistice despre evoluţia pieţei de telefonie fixă din anul 2016, publicate astăzi de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) arată că valoarea pieței a scăzut cu 14 la sută față de anul 2015 și a alcătuit 876 mln 91,5 mii lei.

Diminuare a fost cauzată de scăderea numărului de abonați și a traficului de voce în rețelele de telefonie fixă. Timp de un an numărul abonaților s-a micșorat cu circa 31,2 mii (-2,6%) și a însumat aproape 1 mil. 171,3 mii, iar volumul total de trafic – cu 266,2 mln minute (-12,7%) și a alcătuit peste 1 mld. 823,9 mil. minute.

Potrivit datelor prezentate de cei 22 de furnizori activi de servicii de telefonie fixă, diminuarea numărului de abonați a fost determinată de micșorarea bazei de abonați ai S.A.„Moldtelecom” cu mai bine de 30,8 mii (-2,9%). Totodată, baza de abonați ai furnizorilor alternativi de telefonie fixă s-a redus cu 363 (-0,3%). Urmare a acestei evoluții, rata de penetrare a serviciilor de telefonie fixă la 100 de locuitori ai republicii a scăzut, față de anul 2015, cu 0,9 puncte procentuale și a alcătuit 32,9%.

lala

În anul 2016, media lunară a traficului inițiat de la o linie de acces a fost de trei ore şi 18 minute, cu 27 minute mai puţin faţă de valoarea medie din anul 2015, un apel având o durată medie de 2,3 minute.

Diminuarea volumului total al veniturilor pe piața de telefonie fixă a fost determinată de scăderea vânzărilor realizate practic de toți furnizorii acestor servicii. Vânzările furnizorilor alternativi au scăzut cu  peste 35 mln de lei, iar vânzările S.A. Moldtelecom” s-au micșorat cu 106,6 milioane de lei . Urmare a acestei evoluții, venitul mediu lunar per abonat s-a redus cu 12,7% și a constituit circa 61,3 lei.

În ultimii zece ani, valoarea pieței serviciilor de telefonie fixă a scăzut de mai bine de 2,5 ori: de la 2,3 mld. lei, în anul 2007, la 876 mil. 91,5 mii lei, în anul 2016. Această scădere dramatică a fost cauzată de schimbarea preferințelor de consum ale populației de la telefonia fixă la telefonia mobilă și la serviciile de Internet care sunt mai atractive și mai comode pentru comunicare.