Asociațiile de turism din sectorul privat au semnat un Acord de Parteneriat privind constituirea unei Platforme pentru dezvoltarea sectorului de turism receptor din Republica Moldova.

Potrivit textului Actului de constituire, Parteneriatul format își propune să colaboreze pentru soluţionarea problemelor sectorului de turism intern și receptor, pentru a îmbunătăți capacitatea de organizare reprezentativă a sectorului privat, dar și pentru o antrenare mai dedicată a sectorului privat în elaborarea și implementarea de politici și strategii sectoriale. Scopul final al acestuia este de a contribui substanțial la relansarea industriei turistice prin reformarea sistemică, structurală și complexă, inclusiv forma de guvernare la nivel central, local și la nivelul destinațiilor turistice.

Acordul de parteneriat a fost semnat între “Asociația Națională Pentru Turism Receptor din Moldova (ANTRIM)”, “Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural (ANTREC)”, “Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova (ADTM)”, “Federația de Promovare a Turismului din Moldova (FPTM)”, “ Centrul de Promovare a Turismului Vinicol din Republica Moldova”.

nik-1021

 

Viorel Miron, Președinte ADTM: “Dezvoltarea sectorului turismului receptor este primordială, iar crearea unui parteneriat între actorii din acest domeniu este esențială, pentru a identifica împreună cele mai bune soluții pentru industrie.Ne dorim reformarea sectorului turismului intern și receptor, prin regândirea modelului de reglementare a domeniului, precum și reformarea structurală a industriei turismului. De asemenea, ne propunem să promovăm dezvoltarea destinațiilor turistice printr-un model funcțional, similar cu bunele practici din țările europene.”

 

nik-1019

Alexandru Filipschi, Președinte FPTM: “Sectorul turistic al Republicii Moldova are nevoie de o nouă abordare. Observăm că pe parcursul celor 25 ani de existență, această ramură a economiei naționale, deși este catalogată ca fiind una de importanță majoră este în stagnare cronică. Până la moment accentul a fost plasat pe turismul emițător, or, acest lucru trebuie schimbat. Constituirea acestui parteneriat este un prim pas pe aceasta direcție. Creșterea turismului intern și receptor trebuie să fie privită ca o prioritate națională, or noi credem că numărul de turiști poate crește de 10 ori în următorii 5-7 ani dacă vom efectua reformele necesare. Acesta va fi obiectivul nostru de baza.”

 

nik-1018

 

Svetlana Lazăr, Președinte ANTREC: “Lipsa facilităților și unui cadru favorabil pentru dezvoltarea turismului rural a dus la ratarea șanselor de deschidere a sute de afaceri turistice, la demotivarea micilor producători locali și prestatori de servicii de a se implica în deservirea turiștilor. Prin acest Parteneriat vom promova interesele acestor afaceri mici din regiunile rurale.”

 

 

Acordul de parteneriat își propune să realizeze o serie de  obiective pentru dezvoltare durabilă a sectorului turismului receptor din țară, printre care:

  • Consolidarea sectorului de turism receptor și intern ca domeniu de activitate de importanţă naţională, prioritar pentru dezvoltarea durabilă a economiei;
  • Ieşirea din criză, deblocarea stagnării cronice în domeniu şi relansarea industriei turismului receptor și intern prin reformarea sistemică, structurală și complexă a modelului de reglementare și gestionare a industriei, bazat pe principii liberale, de delimitare a funcțiilor de elaborare de politici, de cele de implementare, de control și sancționare, și cu crearea de regimuri stimulatorii care să susțină micul business și să atragă investițiile în sectorul de turism;
  • Înlocuirea sistemului de formare profesională obligatorie cu un sistem de formare continuă, voluntar, bazat pe motivație profesională;
  • Promovarea eficientă, coerentă și focusată a ofertei turistice naționale pe un număr concret de pieţe țintă, sub brandul naţional al industriei turismului, Pomul Vieții;
  • Dezvoltarea de noi produse și itinerarii turistice precum și ameliorarea calității serviciilor turistice, ș.a.

Acordul de Parteneriat urmează să fie semnat pentru o perioadă nedeterminată și va intra în vigoare la data semnării.

Începând cu anul 2015 fluxul de vizitatori străini în RM înregistrează o creștere firavă și conjuncturală. În ultimii 15 ani, industria turismului receptor din Republica Moldova este în stagnare, în timp ce industria turismului pe plan global s-a mărit de peste 10 ori, generând 30% 30 din exportul mondial de servicii, tendințele de creștere urmând să se mențină până în 2030, conform Organizației Mondiale a Turismului. Chiar dacă peste jumătate din numărul de turiști vizitează destinații turistice europene, Republica Moldova este cea mai puțin vizitată țară din Europa. Odată cu implementarea unor politici și reglementări moderne, unele state precum Georgia sau Armenia și-au mărit numărul de turiști de 10 și respectiv 4 ori pe parcursul a 10 ani.

În ultimii ani asociațiile din sectorul privat turistic au organizat o serie de activități dinamice de promovare sub brandul „Pomul Vieții”, de dezvoltare de noi produse turistice în cadrul Programului de Stratup în Turism, precum și programe de traininguri, ceea ce a sporit veniturile operatorilor turistici locali din turismul receptor cu 50%.